Reflektion 2009-10-12

Noteringar från utvärderingsmöte efter gruppernas presentation. Närvarande var Johan F, Johan M och Joel Purra. Övriga gruppmedlemmar har infört kompletteringar i efterhand. Noteringarna tagna av Joel Purra.
Frågor
 • Vad är det viktigaste ni har lärt er under projektets gång?
 • Vad kan ni ta med er till framtida projekt i såväl lärandesituationer som yrkessituationer?
 • Vad fungerade bra i projektet? Vad fungerade mindre bra?
 • Vad var enkelt? Vad var svårt? Vad är ni mest stolta över?
Svar (blandade)
 • Den kreativa processen är viktigare att göra i grupp än till exempel matematik.
 • Olika kompetens och intressen bidrar med olika synsätt.
 • De individuella uppdragen blev fel eftersom det känns fel att jobba ensam; kravet att det ska vara individuellt känns uttalat på ett sätt som gör att man inte kan samarbeta inom gruppen eftersom, man då antingen stjäl eller blir av med idéer. Kravet på bredd inom gruppen kan ha gjort att man kommer fram till samma idéer istället för att jobba ifrån de idéer de andra redan fått.
 • Individuell uppgift två skulle kunna ha annat fokus eftersom den känns som en upprepning av andra moment i kursen. Den kanske skulle kunna vara mer av en skissövning av olika element, så att man lär sig det till pappersprototyperna.
 • Kravet att göra många (hur många?) olika individuella skisser kom inte fram för alla.
 • Att göra så många skisser verkar ta mycket tid när man redan har en uppfattnign vad man vill - det blir krystat.
 • Gruppmedlemmarna har inte läst kursens artiklar speciellt noga.
 • Att skriva en précis var mer ett bevis på att man läst boken mer än något man tog till sig. Trots att man inte läst många kurser parallellt så har arbetet tagit mycket tid, och précisen blev väldigt svår att göra bra. Medlemmarna läste mer för att göra en précis än för att lära sig. Till en tenta måste man komma ihåg saker längre än tills man bläddrat till nästa sida.
 • Ha många möten där man arbetar och producerar tillsammans, inte bara har möten där man sitter ner och pratar.
 • Försöka vara tydligare med vilka besluts som tas.
 • Skriva ett gruppkontrakt.
 • Kursen heter "teori och modeller" för kogvet, men det känns som det var mest tankar som är lite väl lösa. Att hela tiden referera till att man ska ha en bredd, gör att det känns som om man inte behöver kunna något "på riktigt".
 • För att vara en kurs som kallas ID5 internt av kogvetare, så känns det som sånt man borde börja med istället för att ha fyra kurser innan.
 • För teknologerna så trodde nog många att kursen skulle vara mer inriktad på vanliga, praktiska och vardagliga designproblem för grafiska program.
 • Om man tar fler exempel som office 2007-ribbon och har en kurs runt hur olika problem har lösts genom historien så skulle man kunna ha tester som "finn fem designfel i denna bild" eller liknande. Många framtida designproblem skulle kunna lösas med en sådan lite mer praktisk approach.
 • Kursen borde möjligen ha undertiteln "kreativt skapande" så att teknologer ser skillnaden.
 • Att hålla kontinuerliga möten fungerar bra. Att hålla tiden fungerade inte så bra. Beslutsfattarprocessen fungerade inte så bra. Öppen diskussion fungerade bra. Mötesutvärdeing på post-it-lappar fungerade bra. Att hålla en jämn nivå på talad tid mellan mötesmedlemmar var svårt.
 • Svårt var att jobba med ett ämne som känns flummigt, för en teknolog. Det tar emot. När till och med kogvetarna sa att ämnet var väldigt flummigt tog det emot ännu mer.
 • Vi fick bredd på designlösningarna, men lyckade slå ihop dem till en slutgiltig produkt.
 • Stolt över att vi fick fram en hifi-prototyp på kort tid.
 • Stolt över produkten, efter all nedlagd tid.
 • Stolt över att att det är en produkt som troligen kommer att implementeras på något sätt, om än inte av oss.
 • Glad att ha valt en produkt som inte bara är en akademisk övning, utan något som någon skulle kunna ha nytta av.
 • Arbetsfördelningen kan vi notera varit jämn över medlemmarna, baserat på att intervjuer, ta fram prototyper samt testning tagit ungefär lika lång tid för alla. En medlem blev dock sjuk och lade ner mindre tid i slutet.

Protokoll 2009-10-05

Mötesanteckningar:
 • Ska komma direkt till receptlistan efter att man har scannat en vara.
 • Kan uppstå svårigheter om man har sparade och sökta recept på samma tab.
 • Ska visas information om varan som skannas. Dock inte direkt efter skanning.
 • Skulle kunna känna av internetuppkopplingen hemma och i affären och mha denna information förändras programmets uppstartsvy.
 • Punktlista över skannade varor.
 • Ska kunna kryssa bort varor.
 • Presentationen kan ske genom en webbsida som visar en mobil och programmet.
 • Tamagotchifunktion, djuret matas med trendig mat och mår bättre ju trendigare den äter. Kan använda sina djur för att fightas mot varandra. De trendigaste djuren blir de starkaste och kan flest spells. Trenders trendighet avtar med tiden vilket kunde illustreras med att tamagotchin "svälter" eller blir svagare vartefter tiden går om den inte matas med de senaste trenderna.
 • Sökfunktion skall endast finnas i receptvyn och fotovyn.
 • Vi kommer att använda knappar (länkar) istället för flikar för att “kunna” använda bakåt- och framåtknappar (jmf webbläsare). Lösning med tabbar skulle göra bakåtknappens funktion något otydlig ("går den bara bakåt inom en tabb eller bläddrar den mellan tabbar?"). En bakåtknapp känns viktigare än att man får tabbvyer som inte påverkas av varandra, dvs. gör man något i en tabb/vy, går till en annan tabb och ändrar något där och därefter går tillbaka till den första förväntar man sig att den första vyn inte förändrats.
 • Det är viktigt att sidan hela tiden uppdateras så man inte tror att det senaste man gjorde försvann bara pga att man gick bakåt. Jmf med att lägga saker i kundkorgen på t.ex. Adlibris och sedan gå bakåt utan att kundkorgen ser uppdaterad ut. Det ligger saker i den men eftersom man backat ser den tom ut.
 • Två menyer längst ner, en för programinställningar och en för inställningar som är specifika för sidan man är på. Längst ner för att skilja sig från knapparna i övre kanten samt att de då kan kopplas till knapparna på telefonen (om man inte har en iPhone).

Anteckningar från tavlanMeny - Program
 • Inställningar
 • klick/vift för sökning (ställa in om man vill trycka på knappen eller bara dra telefonen över streckkoden vid skanning)
 • byt användare (man loggar in första gången man vill använda applikationen och byter bara om någon annan vill komma åt sitt konto)
 • visa info/recept
 • Matpreferenser (vegeterian, allergier osv.)
 • Avsluta (stänger av applikationen)
 • "Det som finns som tabbar" (för åtkomst antingen via tabben eller menyn. Olika användare föredrar olika sätt att interagera, jmf svara-funktionen i gmail)
 • Scanningstab: Scanna ny, Scanna fler, Inköpslistan, Bakåt, Framåt
 • Sparade receptlistan
 • Historik (senaste sökningar och senaste recept).

Meny - Sida
 • Spara recept
 • Bakåt (tillbaka till föregående sida)
 • Framåt (funkar bara när man tryckt bakåt)
 • Spara sökning
 • Lägg till i inköpslistan
Tidsåtgång: 2 timmar
// Johan M

Protokoll 2009-10-02

Idéer från båda prototyperna:

 

När programmet startas ska man direkt komma till skanningsfunktionen.

 

De olika sidorna skall presenteras under olika tabbar.

 

Sökrutan ska alltid finnas längst ner.

 

Ska visas information om varan som scannas.

 

Automatisk igenkänning av streckkoder. Programmet meddelar användaren att streckkoden skannas mha av en grön fokuseringsruta, eventuellt en grön indikator.

 

Man ska kunna kryssa av artiklar från inköpslistan, de kan exempelvis hamna längst ner.

 

I sökresultatet kan man ha en knapp som säger “Skanna fler” eller så har man skanningsfunktionen i en tab och slipper “skanna fler” knappen.

 

En tabb kan vara historik.

 

I sökresultatet skulle man kunna kryssa bort skannade varor. Varor som är skannade och filtrerar sökresultatet kan ha en grön symbol framför sig.

 

Från intervjuer:


Man ska kunna hitta recept som ENDAST innehåller skannade varor. INTE bara recept som bland annat består av skannade varor.

 

Det skulle kunna finnas en kryssruta i samband med sökresultatet. Kryssrutans namn ex. “Visa saknade varor”. Recepten listas då efter antalet varor som saknas. Recept som saknar 1 vara listas först osv. Fast då kanske trendigheten försvinner.

 

Det skulle kunna stå bredvid receptet i sökresultatet, dessa varor saknas (lista över varor).

 Tidsåtgång: 2 timmar

// Johan M


Protokoll 2009-09-29

Brukskvaliteter, renskrivna:
 • Säker
 • Trendstärkande
 • Spegla trender
 • Flexibel
 • Kraftfull/okomplicerad
Tolkningar av brukskvaliteterna

Säker

Pålitlig information, bl.a. vad gäller allergier. Vill inte ha bockat för "glutenintollerant" och få upp recept på kanelbullar.

Trendstärkande
Folk ser vad som är trendigt och köper det --> ökar trendens genomslag.
Andra varor som finns i kombination med den man skannat kan bli trendiga om receptet i sig blir det.
 
Spegla trender
Applikationen i sig ska inte vara trendig, men innehållet ska vara det.
Recepten som hamnar överst ska vara trendiga. Ska presentera de recept som är trendigast, inte vilka som helst.

Flexibel
Kunna använda den på fler ställen än i affären. (Kunan bygga ut den för andra områden, t.ex. kläder)
Kunna ställa in egna val, t.ex. filter för sökningen.

Kraftfull/Okomplicerad
Lätt att förstå sig på och använda.
Lättanvänd men ändå innehålla många funktioner.
Mer kraftfull än komplicerad.


Följande text är en direkt avskrivning av tavlan:

Situation

Testa skanning

ICA MAXI

Scannar vara (mango chutney) & letar fram recept (laxfjäril med MC) som intresserar denne.

Sparar receptet

Letar bra sparade recept

---

Skanna flera varor och sök fram ett recept

Var? Butik, hemma.

Hur kan du använda den här i hemmet?

Står i hemmet framför kylen och har 5 varor som du inte vet vad du ska göra med. Vad gör du?

Tipsa en vän om ett recept.

Scannar en vara & sedan slumpar ett recept.

Skanna + sök med kriterier ”diet”, “allergi”.

 

Följande text är en sammanfattning av vad som diskuterades fram:

Du är på ICA Maxi och ska handla. Till din hjälp har du din mobiltelefon som har en scanningsfunktion.

När man scannar streckkoden på en vara får man upp trendiga recept där varan förekommer.

Vi skulle nu vilja att du scannar den här burken mango chutney.

Hitta ett recept som du tycker är mest intressant.

Spara receptet på mobilen.

Förra veckan sparade du ett recept på julkorv och vi vill nu att du ska leta fram det.

Sammanfattning:

Det som vi kom överrens över på mötet kommer vi använda för att bygga två prototyper efter.

Vi delade upp oss i två grupper och det är meningen att vi ska följa dessa punkter som krav till prototypen

och att båda grupperna göra samma tester med varsin prototyp när vi intervjuar en användare.

Vi delar upp oss i grupperna Johan F & Johan M, Johanna & Joel.

Utvärdering:

Bra att bli av med brukskvaliteter

Alltid bra med möte för att få folk på samma våglängd.

Den här kursen stjäl mitt liv och nattsömn

Saknar Forsberg

Fortsätta använda whiteboard mer

Gott fika

Höll tiden!

Otroligt ostrukturerat och ofokuserat. Applåd till Johan F som försökte.

Lite klart vad som ska göras med brukskvaliteterna

Kunde hunnit med mer, t.ex. formuleringarna till intervjuerna

Borde varit förberedda.

Skulle gärna gått igenom upplägget och dagens punkter tydligare innan vi började med arbetet.

 

// Johan M

Tidsåtgång: 2 timmar


Protokoll 25 September 2009

Föregående protokoll
Vi gick igenom och kom fram till att alla inte hade gjort en punktlista utifrån en bild än. Det verkar bero på missförstånd igen i besluten.

Presentera utvidgningar
Hur skapar man ett behov av varan?
Reklam
Rabatt på varan (vid köp av annan vara i recept)
Gratisversion: 2 varor
1$: fler varor
Rankningen av recept: hur?
Betyg på andra receptsidor
Hur ofta våra recept blir sparade i programmet

Blipp -> visas på skärm i butiken
-> utropningsröst
Informera affärerna om populära blipp (varor eller kanske bättre recept)
för receptkampanjer
Säsongsanpassade recept - (nya)
Sälj populär färdigmat
Sälja statistik till intresserade företag
Se historik (koppla till tel.nr/anv)
Inga nyinköp krävs för användaren (ingen kostsam introduktion)
Parallell receptsida för receptsynkning
-> hemsidan skickar receptet till mobilen
Skanna fler varor -> mer precisa träffar
Skanna varor i hemmakylen
Sortera efter t.ex. senaste, mest visade, bokstavsordning
Slumprecept med eller utan skannad vara
Spara sökningar och recept
Applikation i självskanningsskannrar/-stationer
Kategorisera varorna, hur miljövänligt jämfört med liknande produkter från
andra tillverkare ( symboler såsom KRAV)
Koppla till mer än matvaror
Ta hänsyn till butikssortiment
Dela upp recept och inköpslista
sortera efter varugrupp för att slippa spring
Forum på hemsidan
Profilsida
Tagga favoriter
Filter på recept man söker på
Efter allergier
Dieter
Vegan/Vegetarian
Varningssignaler för allergier

Varor och recept som folk alltid köper mycket av kommer filtreras bort och inte        ses som trendigt.
Användaren kan ge betyg på hur trendigt något är

Välja idé
Det blev EAN-läsaren

Nästa möte
Rita prototyper på början av nästa vecka

Vad bör prototyperna inrikta sig på?
Skanna kod
Enkel sökning + filter
Flera ingredienser
Spara recept
Lista sparade recept
Lista sökta recept

Johan och Johan, Johanna och Joel. Daniel hoppar in i den gruppen som passar tid

Utvärdering
Det var ett par hetsiga diskussioner under arbetet men det gick bra.
Vi fastnade omkring ett par onödigt långa diskussioner.
Lite flamsigt blev det.
Arbetsgången har ändå överlag förbättrats även efter vissa missöden

Tidsåtgång: 2 timmar

// Johan F

Scenarion: sammanfattning

Kommentarer som framkom på gruppmötet där varje enskild idé skulle utökas med stöd av intervjuer. Samtliga hade genomfört var sin intervju baserat på gruppens scenarier, se nedan. Även gruppmedlemmarnas egna funderingar togs upp och skrevs på tavlan.

Interaktivt matlagningsprogram
 • Bra ide men till andra produkter (x2)
 • Hitta bästa priset (smidigt) (x2)
 • Svårt med precisionen vid liten tv
 • Skulle vilja se en lista över alla produkter (x2) efter programmet, I en meny under programmet.
 • Enbart reklam eller annat också?
 • Användaren känner sig trendig med nya prylar
 • Krävs mycket ny teknik, funkar bäst på datorn
 • Om man ser på tv kan man tabba igenom objekt med fjärrkontrollen
 • Info kan visas på text-tv
 • Alla funktioner skall vara dolda tills att användaren väljer att visa dem
 • Väljer att visa sponsrade artiklar istället för det “bästa” inom området
 • Kombinera med foodt ube och egna videos
 • Förannonsera för samtidig matlagning
 • Direktköp kräver digital-tv
 • Wiimote, zoom
 • Möjlighet att flytta undertexter och informationsrutor
 • Tv skulle inte vara först med tekniken, internet innan.
 • - Nytta
 • + Shopaholics


Foodtube, egen video
Foodtube, prata med mamma

Parenteser med x och siffror anger hur många andra som fått kommentaren.

 • Sociala delen är precis som Skype (x 4)
 • Man borde lagra på nätet istället för hemmadatorn för att spara plats.
 • Måsta ha väldigt bra kvalitet på video och ljud (x 2)
 • Blir den man pratar med informerad om att man spelar in?
 • Verkar jätteroligt, men är samma som att ha en laptop i köket (bortsett från att man skulle kunna slippa kladdet på datorn)
 • Vill ha med sig infon till andra platser
 • Var är kameran? Sätta den som en pannlampa? (x 2)
 • Som Tinas cookalong fast med vänner?
 • Skulle få bättre spridning om det var med Skype
 • Skulle känna sig trendig om andra hade det och man inte var ensam om den
 • Kunde inte mamma ha mejlat receptet?
 • Orkar inte skriva ner receptet ”i helgen”, något som aldrig kommer bli gjort
 • Bra eftersom man kan visa någon annan hur man lagar mat
 • Vill inte lägga upp egna videor, men gärna kolla andras (fast säger sen att det måste man ju göra för att det ska funka)
 • Skulle kunna göra matlagningen roligare
 • Vill inte att ”har pratat med mamma”-videor ska läggas upp. Ingen som vill titta på såna
 • Vilken video är det som läggs upp/sparas, den jag ser eller den mamma ser?
 • Gör det lättare att se hur maten ska lagas jämfört med att bara läsa ett recept och titta på stillbilder. à man lär sig snabbare
 • Vill ha en funktion för att skriva ut recept som någon matat in tidigare
 • Önskar någon form av ”workspace” där man kan kolla upp recept i förväg
EAN-läsning
 • 2x Vanliga varor (till exempel mjöl) -> massor med recept
 • Kombinera flera varor för att få fram ett recept
 • Bra för att hitta recept för ingredienser som man aldrig använt
 • Bra sätt att hitta nya rätter på (inspiration)
 • Varor utan streckkod vid självscanning?
 • Tekniken finns redan
 • Få upp mer information om produkten också
 • Kan ta tre timmar att gå i butiken om man ska gå fram och tillbaka för att hitta varor
 • Dålig täckning i mataffären (till exempel Telenor på Ica Maxi)
 • Butiken får bjuda på internet
 • Skeptisk till att man skulle känna igen varor från TV
 • Relativt vanligt och blir vanligare med internet i mobilen
 • Kollar helre på teman än populäraste recepten
 • Låter som en iPhone-applikation
 • Skulle inte känna sig trendigt eller att man imponerar på sina vänner
 • Hellre fler prisscannrar på stora skärmar i butiken, som även kan skriva ut recepten
 • Mobilbatteriet kan ta slut
 • Bra att det är i mobilen - blir ingen dyr grej att sälja
 • Alla streckkoder är inte EAN
 • Kan koppla upp sig mot hemsida som skrider ut trafiken till relevanta (och betalande) samarbetssidor
 • Intressant idé
 • Man skulle kunna jämföra ingredienser med allergier (finns redan)
 • Visa nyheter om varje produkt
 • Visa information om framställning av varan
 • Förklara olika märkningar, till exempel KRAV
 • Behövs stor skärm på mobilen
 • Bidrar till merköp, vilket är bra för butikerna, men kan medföra slöseri och miljöaspekter
Växthus
 • Passar för balkong men inte inomhus x2
 • Om inomhus passar ett örtväxthus bättre
 • För stort
 • Hur mycket el drar lampan?
 • Hur påverkar lampan resten av rummet? x2
 • Två versioner, en utomhus och mer värmeisolerad, en inomhus med stark lampa
 • Oekonomiskt med litet växthus
 • Intressant att kunna kolla temperatur och luftfuktighet
 • Kompost istället för växthus: Behöver inte lukta illa, kan värma huset, måste vara inne
 • Flytta ut växthuset! IT-lösning mer naturlig så
 • Joel har kompetens
 • Inte intresserad av odling
 • Olika växter har olika behov
 • Inte trendigt, vad är skillnaden mot vanliga växthus?
 • Koppla ihop med mobilen, kolla i mobilen vad man har hemma nu?
 • Hur får man rätt klimat inne?
 • Jämföra storlek och mängd med vännerna (grönsakerna)
 • Uppstår byteshandel: "Du får en timjan om jag får en basilika

Protokoll 23 September 09

Fastställa dagordningen
Inga tillägg

Föregående protokoll
Vi läste föregående protokoll.
Vi bestämmer oss för att vi ska gå igenom varje nuvarande protokoll som skrevs under mötet i slutet av mötet.

Metodutvärdering
Kommentarer om frågorna och scenarieintervjuupplägget samt hur folk hade gått tillväga:
-Mening var att alla skulle ha frågor som täckte in brukskvaliteterna men eftersom uppdateringen av dessa försvunnit i beslutsfattarprocessen var det ingen som direkt fokuserat på dem. Några hade dock fokuserat på brukskvalitetkategorierna (funktionellt, socialt osv) och försökt få in frågor på dessa områden istället.

-Någon tyckte det var svårt att få in frågor om sociala aspekter.

-Vissa scenarier var otydliga och man behövde förtydliga för den intervjuade vad de handlade om.

-Det märktes att ordningen man presenterade scenarierna i spelade roll. Dock hade alla olika inbördes ordning på dessa så det borde ha balanserat resultatet.

-Ingen använde några strukturerade frågor utan det blev mer som samtal med den intervjuade.
-Många tyckte att de fick intressanta kommentarer och kom på många nya idéer.

-Någon fick mest frågor tillbaka istället för svar.

-Vissa idéer fick ett stort "NEJ" av den intervjuade. Var lite svårt att få några konstruktiva kommentarer då eftersom idén helt enkelt inte gick hem.

-Några hade behövt mer tid till intervjuerna, det tog längre tid än man räknat med. I snitt hade varje intervju tagit 1-1½ timme.

Diskutera scenariointervjuer

Vi fick lite nya idéer av intervjuerna.
Vi behövde förtydliga scenarierna under intervjun, hade svårt att få den som blev intervjuad att hänga med vad varje idé handlade om.
Kom fram till att alla hade spenderat ganska lång tid kring varje intervju, omkring 1 1/2 timme.

Vi gick igenom viktigaste punkterna från allas intervjuer
ALLA TAR EN BILD VAR OCH SKRIVER NER ALLT I PUNKTFORM! (Bestäm över mailen vilken du tar!)
Joel laddar upp bilderna.

Övergripande planering
Till på fredag. BESTÄM en idé du vill ha, och utveckla den till på fredag.
Motivera till varför du valde just den idén. Det kan vi ha till dokumentationen
och gör det lättare att fatta beslut. (Fokuset ska ligga på att förstärka trender!!!)

Fredagsmötet blir 8 - 10!

Inget måndag !
Tisdag den 29:e september: Gör prototyper.
Seminarie 8-10.
Preliminärt prototypritning 15-17 i mindre grupper.
Onsdag den 30:e september: Klara med prototyper
Möte preliminärt 8-12
Gå igenom varandras prototyper.
Förbereda prototypintervjuer.
Fredag den 2:a oktober: Utvärdera prototyperna.
Måndag den 5:e-6:e oktober: Gör Hi-fi-prototyp.
Onsdag den 7:e oktober: Planera redovisningen.
Fredag den 9:e oktober: Träna redovisningen.
12:e oktober: Redovisning!

Utvärdering
Bra att vi gick igenom varje scenario för sig
Nödj att vi utvärderade metoden vi hade arbetat med mellan mötena
Beslutsfattande kändes tydligare
Alla var engagerade
Långt möte men en del av analysen har genomförts gemensamt
Bra att ha tid för diskussion, avslappnat
Processen tar lång tid, svårt att hålla tiden
Måste bli bättre att komma i tid
Vi gick inte igenom vad vi hade bestämt under mötet i slutet av mötet, fel

Mötestid:
8 - 11:30 = 3 1/2 timme!


// Johan Fredborg


Protokoll handledarmöte 1

17/9 2009
Närvarande: Samtliga + Johan Åberg

- Utveckling av idéer

Innan vi träffar användarna och presenterar scenarier och storyboards ska vi försöka utveckla de fyra idéerna. Vi ska se dem mer som fyra riktningar snarare än skilda lösningar. Vi ska satsa på att förstärka skillnaderna men det är ok att samtidigt korsbefrukta dem. Vi behöver dock inte tvångskombinera, utan är en lösning bra i sig behöver vi inte tvinga på den influenser från de andra inriktningarna.

- Brukskvaliteter
Det är ok att revidera brukskvaliteterna under designprocessens lopp. Vissa kan stå i motsatsförhållande till varandra och då får man välja vilken man vill maximera på bekostnad av någon annan. Det gäller dock att motivera varför man väljer en kvalitet framför en annan.

Att tänka på mer vad gäller brukskvaliteterna är att de just ska beskriva bruket av en produkt/artefakt. Vi måste formulera om vissa så att de stämmer in på detta (t.ex. den som heter "Intressant att se vad vänner lagar").

Olika lösningsinriktningar kommer passa in på olika kombinationer av brukskvaliteter.

- Storyboards och scenarier
Vi ska se dessa "intervjuer" mer som en avstämning än som en massiv datainsamling. Mest för att kolla att vi är på rätt spår och få nya idéer av det användarna säger.

Storyboards bör vara skissartade och inte innehålla foton. Foton är för definitiva och gör dels att användarna tror att det är nästan klart och att kommentarerna hamnar på en helt annan nivå.

- LoFi-prototyper (papper)
Det är ok att dela upp prototypandet på flera personer så att de blir olika varandra.

Vi ska testa båda prototyperna på alla användare, men presentera dem i olika ordning (för att inte alla användare ska se den ena prototypen först och därmed låta den påverka vad man tycker om den andra). Målet med prototyptestandet är att se om de uppfyller brukskvaliteterna. Om användarna själva inte tar upp sådant som rör dessa får man ställa kompletterande frågor. Ett papper med stödpunkter på vad som ska avhandlas kan has med så att man säkert får med alla brukskvaliteter.

Bra att tänka på är att prototyperna inte ska se för genomarbetade ut. Att använda papper löser det här ganska bra eftersom det i sig ger ett ofärdigt intryck.

- Redovisning/HiFi-prototyp
Vår HiFi-prototyp kommer snarare vara själva redovisningen. Som våra lösningar ser ut just nu så kommer det bli något vi iscensätter, t.ex. genom att bygga upp en köksmodell och spela upp hur användningen av prototypen kommer att ske. Om vi vill kan vi ta vara på kommentarer vi får från de andra i kursen vid redovisningstillfället och se det som en utvärdering av HiFi-prototypen - slutversionen av bloggen ska ändå in först några dagar senare.

- Bloggen
Något som uppskattas på bloggen är individuella inlägg när någon har suttit och tänkt på något eller hittat idéer någonstans. Har man funderingar eller har kört fast kan man lägga upp vad man inte kan lösa och så kan de andra hjälpa till med det.

- Övrigt
Nu är det inriktning på samarbete eftersom den individuella delen av designarbetet är avklarad.

Nästa handledningsmöte är lagom att ha någon gång i fasen precis efter att uppdrag 2 har lämnats in.

Tidsåtgång: 1 timme


Sekreterare: Johanna

Gruppmöte 2009-09-15

Protokoll från gruppmöte 2009-09-15 kl 15-17 i BG-rummen. Sekreterare var Joel Purra, Johanna ska komplettera vid behov.

0. Föregående protokoll
Lästes upp, gicks igenom. Vissa frågor besvarades.

1. Kombination av idéer
Efter morgonens presentationer under seminariet bestämmer vi oss för att koncentrera oss på de fyra prototyperna: foodtube i köksskåpet, miniväxthuset, recepttjänst vid matinköp (scanning av streckkod) samt interaktivt matlagningsprogram. Den som gjort respektive prototyp lägger upp information på bloggen.

Varje person väljer ut tre idéer som de förbättrar med tre saker. Kommer man på förbättringar till andra än de fyra ovan nämnda är det ok att ta dem istället. Fokus på att kombinera olika delar av idéer med varandra (konvergens).

2. Punkter i kraven
Saker vi måste arbeta med framöver:
 • Göra scenarion
 • Intervjua användare (med utgångspunkt i scenarierna)
 • Sammanställa intervjuer
 • Välja en slutgiltig produkt
 • Rita två pappersprototyper
 • Välja en att göra som hifi-prototyp
 • Göra presentationsmaterial
 • Jämföra slutprodukten med en liknande produkt (individuellt)
I kraven ingår även att man motiverar val som görs under processen. Varje gång vi väljer bort något eller lägger till något måste det antecknas (även på arbetsmötena). Detta läggs sedan upp på bloggen direkt efteråt så att informationen finns där när vi behöver den igen.

Vi måste koppla det vi gör till det som står i litteraturen. Nyckelord kan tas från metoderna vi använder oss som beskrivs där, samt från olika delar och moment ur designprocessen (konvergens/divergens, dynamisk process, undersökning, utforskning...).
3. Punkter till handledarmötet
Frågor att ta upp på handledarmötet med Johan Åberg 2009-09-17 09-10 på hans kontor i E-huset 3G:446:
 • Vilken sorts utforskningsmetoder rekommenderas?
 • Tidsplanering av utveckling och prototyper.
 • Tidsrapportering.
 • Behövs något på bloggen?
4. Telefonlista
Skickas runt per mail.
5. Nästa mötes dagordning
 1. Föregående protokoll
 2. Gå igenom handledningsmötet
 3. Diskutera scenarier
 4. Förbereda scenarieintervjuer
 5. Nästa möte
 6. Utvärdering
6. Mötesplanering
 • Onsdag 2009-09-16 10-12 Arbetsmöte för att vidareutveckla gruppens prototyper.
 • Torsdag 2009-09-17 09-10 Handledarmöte med Johan Åberg.
 • Fredag 2009-09-18 08-10 Gruppmöte och eventuellt arbetsmöte (flyttat från kl 15-17).
Vi glömde tyvärr utvärderingen idag.

Tidsåtgång: 3½ timmar

Gruppmöte 20090907

Frånvarande: Joel och Daniel pga. exjobbsframläggning

Dagordning:
 • Genomgång av föregående möte.
 • Schema vad vi bör göra.
 • Förebilder.
 • Fler brukskvaliteter.

1. Genomgång av föregående möte
Vi gick igenom vilka brukskvaliteter vi hade tagit fram på föregående möte och hur vi kom fram till dessa. Vi ansåg att det var bra med förtydligande hos två brukskvaliteter hur vi kom fram till dessa.

Visa hur inhandlandet av olika matvaror påverkar miljön
Idén var att göra konsumenterna mer medvetna om hur ekologiskt de handlar. T.ex. så som hamburgarkedjan Max gör en medveten hur mycket koldioxidutsläpp varje av deras meal skapar.

Lät att göra ren
Vi kom efter en diskussion om bland annat induktionshällar fram till att dessa var väldigt enkla att göra rent. Det verkar vara en fortgående trend att många ytor är skapade för att vara enkla att göra ren.


2. Schema vad vi bör göra
Vi tyckte det var en god idé att gå igenom vad som ska vara gjort och vad vi måste börja arbeta med. Detta borde vi även fortsätta med.
 • Förebildsanalys (Ska vara gjort!)
 • Individuell deadline (14 September)
  - Précis (kap 1-4)
  - 3 designförslag var (Koppling brukskvaliteter, divergens/konvergens, plus/minus-listor. Se slides på hemsidan för kriterier.)
 • Seminarie (15 September)
Fråga till hela gruppen är om vi kan förlänga seminariet på tisdagen?
Vi behöver också boka handledning, när ska vi göra det?

3. Förebilder
Vi diskuterade ganska kort om tidigare förebilder och läste även igenom alla färdiga förebildsanalyser. Detta använde vi sedan i nästa punkt, brukskvaliteter.

4. Fler Brukskvaliteter
Vi spånade fram några nya brukskvaliteter och sammanfogade även brukskvaliteterna från förebildsanalyserna. En bra idé tyckte vi var om det skapades ett dokument på bloggen där vi kan lägga in och uppdatera brukskvaliteterna. Men om vi sedan lägger till brukskvaliteter så bör dessa nya datummärkas och kommenteras varför dom lades in.

5. Dagordningar & bloggen
Punkter till nästa mötes dagordning (seminariet på tisdag om våra designidéer):
- Alla ska vara redo att presentera sina idéer.
- Utvärdera idéerna
- Ta fram kombinationer av idéerna
- Planera schemat för kommande vecka

Vi bestämde att dagordningen för kommande möte måste vara klar 24 h innan mötet börjar för att alla ska ha en chans att förbereda sig inför mötet. Dagordningspunkter inför kommande möte bestäms, om tid finns, i slutet av varje möte samt med komplettering via mejlinglistan.

Vi frågade oss hur ofta gruppmedlemmarna läser bloggen och kom fram till att man bör ha läst igenom det som lagts upp där åtminstone inför varje möte så att alla är uppdaterade om vad som hänt.

Nästa möte: Måndag Tisdag
Sekreterare: Johan F

Tidsåtgång: 2 timmar

Gruppmöte 20090902

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar utom Johanna pga. sjukdom.

Dagordning:

 1. Genomgång av föregående möte.
 2. Intervjuer
 3. Brukskvaliteter
 4. Förebilder
 5. Ytterligare intervjufrågor

1. Genomgång av föregående möte

Mötet inleddes med att vi överskådligt gick igenom det föregående mötets diskussionspunkter och beslut. Detta genomfördes för att påminna gruppen om vad som hade diskuterats samt för att undersöka om någon i gruppen hade frågor kring besluten som togs.

Alla var med på noterna och vi gick snabbt över till nästa punkt.

 

2. Intervjuer

Alla på mötet hade genomfört en intervju vardera och enades om att det var ganska svårt att utröna brukskvaliteter ur intervjufrågornas svar. Vi beslöt oss för att tillägga ytterligare frågor till intervjuunderlaget. Dessa ytterligare frågor presenteras under punkten ”Ytterligare intervjufrågor”.

Sammanfattningsvis verkar induktionshällar och närodlad ekologisk mat vara trndigt inom matvärlden.

 

3. Brukskvaliteter

Brukskvaliteterna framställdes genom en öppen diskussion i gruppen kring intervjufrågornas svar.

 • Visa hur inhandlandet av olika matvaror påverkar miljön.
 • Lät att göra ren.
 • Viktigt med säkerhet.
 • Ekologiskt och närodlat.
 • Intressant att se vad vänner tillagar.
 • Få användaren att känna sig trendig.
 • Imponera på vännerna.
 • Informera om vad som är trendigt.

4. Förebilder
Några förebilder hade gruppmedlemmarna hittat innan mötet medan andra förebilder brainstormades fram på mötet.
 • Foodtube (ett socialt nätverk som fokuserar på videoklipp förknippade med matlagning).
 • Filmtipset (kan se vad dina vänner föredrar).
 • Använda twitter/fb för matlagning.
 • Recept.nu (samlar b.la. recept från matlagningsprogram).
 • Matlagningsprogram och artiklar, matlagningstidningar mm.
 • Matbörs (presenterar en meny för veckan).
 • Digg.com (kan gräva fram recept).


5. Ytterligare intervjufrågor

För att lättare kunna ta fram brukskvaliteter från intervjuer framställdes ytterligare några frågor till intervjuunderlaget.

 • Hur viktigt är det att hänga med i mattrender?
 • Hur tar du del av mattrender?
 • Har du ägt/äger du några tekniska apparater?
 • Skulle du kunna tänka dig att använda någon i köket?
 • Vad skulle den ha för funktioner?
 • Har du någon teknik i köket?
 • Vad skulle du vilja ha för tekniskt apparat i köket?
 • Har du en induktionshäll?
 • Vad är häftigt med den? Skulle du vilja att den kunde göra något mer?
 • Använder du ex. Facebook eller Twitter för att berätta om vad du tillagar?
 • Brukar du gå in på hemsidor eller se på matlagningsprogram för att hitta recept?
 • Hur planerar du matlistan (webbsidor, receptbok)?
 • Skulle du använda en tjänst som levererade matvaror hem till dörren?
 • Hur letar du recept på webbsidor( topplistor/popularitet, innehåll)?


Utvärdering av grupprocessen på post-its:

 • Svårt att stolpa upp punkter under själva mötet. Fick idéer grundat på andras intervjuer. Bra att diskutera ett flummigt ämne. Dålig lokal med mkt folk och slående dörr.
 • Vi punkta dagordningen men ibland oklart om vad frågorna handlade om. Dålig lokal.
 • Förberedd agenda till nästa gång. Få brukskvaliteter. Enighet. Alla får säga sitt.
 • Bättre fördelning på hur mycket folk pratar. Bättre gruppsammanhållning, folk vågar ställa fler frågor. Mötet har klarnat upp vissa frågor gällande kursen.
 • Mötet var välstrukturerat. Hur allt ska leda till en artefakt med tydliga mål/brukskvaliteter känns ännu lite oklart. Dock mer rimlig än i början av mötet. Blev mindre flummigt vilket förhoppningsvis leder till att man kan påbörja konkreta designer i början av nästa vecka.


Nästa möte:

Preliminärt beslut: Måndag (7/9) 10-12, basgruppsrummet mitt emot  CYD-polen.

Tidsåtgång: 2 timmar


Gruppmöte 20090828

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar

 

1.      Som tema för vårt projekt valdes ”Trend-seeking”. Diskussioner om olika vinklingar av detta uppstod, bl.a. om man kan göra restaurangbesök trendigare eller om vi mer ska satsa på själva matlagningen. Vi bestämde oss för att inte välja inriktning alltför mycket innan vi gjort intervjuer med folk i målgruppen.

 

2.      Målgruppen beslutades bli människor i 30-årsåldern som jobbar och har någon form av matintresse (alltså inte enbart ser mat som näring man måste få i sig). Alla måste intervjua minst en person. Joel kan vid behov låna ut några vänner till andra i gruppen.

 

3.      Metoden för de olika stegen i utvecklingsprocessen diskuterades lite löst. Mest fokus blev det på kommande veckas intervjuer och vilka frågor som ska vara med. Vi valde att lägga intervjuerna på en mer informell, samtalsnivå mest för att bara få en uppfattning om vad målgruppen har för inställning till mat och trender. Punkter som bör behandlas inom intervjuerna är:

  1. Vad är trendigt inom matlagning? (Försök få in aspekter såsom ingredienser, redskap, köksutrustning, matkulturer)
  2. Vad är trendigt när det gäller restauranger?
  3. Vad har du i köket som du tycker är häftigt/trendigt?
  4. Har du något föremål/ingrediens du skulle vilja ha i ditt kök? Varför?
  5. Har du varit på matmässa någon gång? Ja: Vad tittade du på där? Nej: Varför inte?
  6. Finns det något du tycker är trendigt vad gäller drycker?
  7. Övergripande Varför upplever du det som trendigt? (Hur får personen information om vad som är trendigt? Inspirationskällor. Sociala eller mediala osv.)

 

Det viktiga med intervjuerna är att ta fram underlag för vad som folk redan tycker är trendig så att vi kan förstärka den känslan. Viktigast är att ta reda på varför målgruppen tycker att saker är trendiga. Vi vill inte utveckla en produkt som är trendig i 3 månader och sen inte längre för att den passade just till något som var trendigt när den skapades. Den ska helst vara oberoende av vad som är trendigt just nu och kunna utvecklas med framtida trender.

 

4.      Bloggen där vi ska beskriva designprocessen kommer att läggas upp på blogg.se. Johanna fixar den och försöker få namnet ”trendig mat”. När intervjuerna gjorts lägger alla upp sin(a) där så att gruppen kan läsa igenom dem. Separera vad som sades och tankar och reflektioner man gjorde kring detta. Skriv även en kort beskrivning av vilken typ av person man intervjuat.

 

5.      Joel skapar en mejlinglista åt gruppen.

 

6.      Vi siktar på ambitionsnivå 3, dvs. den högsta.

 

7.      På onsdag kl 10-12 träffas vi vid C-sam i C-huset och stämmer vi av vad vi har gjort hittills och ser till att alla har fått tag i någon att intervjua. Vi tar upp hur det har gått och om det är något som behöver justeras. Vi ser efter om vi kan få fram några brukskvaliteter ur det material vi har hittills och folk bör ha börjat leta förebilder till produkten.

 

8.      Utvärdering av grupprocessen på post-its:

  1. Än så länge mest flum, får se vart det lider. Purra har fått sitt sagt, men det kan vara dåligt för resten av gruppen.
  2. Bra stämning under första mötet. Stort utrymme för egen röst. Vissa använder talutrymmet mer. Inte så strukturerat.
  3. Skapligt flyt under mötet. Många idéer presenterade. Gruppen verkar samstämmig i de flesta frågor.
  4. Alla lyssnar på varandra. Bra blandning mellan idéer och beslut. Lagom fokuserat. Borde vi ha en färdig dagordning varje gång?
  5. Ingen dötid. Alla har varit med och bestämt. Alla har gett synpunkter och verkar intresserade och har samma ambitionsnivå.
  6. Det har fungerat bra. Alla har varit aktiva och kommit med åsikter/frågor. Beslut togs genom muntlig överenskommelse om ingen sade ifrån. På så sätt bör ingen ha känt sig ”besegrad”.

 

Det diskuterades om varför det kändes flummigt och om gruppen kunde jobba på att få bort den känslan, men det visade sig att det kom av att kursmålen fortfarande kändes otydliga. Även hur vi skulle göra med dagordningen togs upp och vi beslutade oss för att i slutet av varje möte sammanfatta vad som måste gås igenom på nästkommande. Lite mer struktur behövdes på mötena så att man inte försvann för mycket från ämnet som egentligen var tänkt att avhandlas.

 

Folk tycktes vara eniga om att det varit något ostrukturerat eftersom det var första mötet. Ett förslag var att man kunde bestämma inför varje möte om man skulle ha det mer strikt eller kunde ha lite lösare diskussioner beroende på vad som skulle avhandlas.

 

Folk tycktes nöjda med att få utvärdera varje möte och Joel tog på sig ansvaret att ta med post-it-lappar till varje tillfälle.

Tidsåtgång: 2 timmar

Sekreterare: Johanna


RSS 2.0