Betyg: ett väl genomfört arbete

Återkoppling på vårt arbete av examinatorn Johan Åberg (från 2009-10-21). Mycket bra, vi är nöjda! Hoppas att de som följt vår blogg har uppskattat innehållet - kanske den kan komma till hjälp i framtida kurser!

Grupp 4

Mycket bra arbete och en fin designprocess, givet tidsramarna.

Det skulle vara intressant att veta HUR ni funderat kring själva begreppet trend-seeking och tolkat det, inte bara ATT ni gjort det. Vad är det som är viktigt med trender? hur definierar ni det? vad innebär det egentligen? Hur tolkar ni skillnaden mellan trender, vad som bara är populärt och eller bara nytt?

Det skulle även vara bra om ni tydligare motiverade de beslut ni tog och redovisade hur ni t.ex kom fram till frågorna - vad var syftet med att ha med dem. Dock ett väldigt bra arbete med att reflektera efteråt kring frågorna och omformulera dem samt faktiskt komplettera med nya intervjuer. Det visar att ni förstått värdet av att låta användarna verkligen vara en del i förundersökningen.

Uppskattade även de små funderingarna ni lade upp på bloggen! Det svåra är att fånga upp dem i det fortsatta arbetet. Därför är det viktigt att designdagboken inte bara blir en plats där man redovisar sitt material och lägger upp protokoll (så den blir ett tidskrävande tillägg bredvid designarbetet) utan till en naturlig del i designprocessen.

Gillar kortleksmetaforen! Där kom en tydlig avgränsning i ert arbete och syftet med vad ni ville med projektet förstärktes tycker jag. Det är sådana små inlägg som man ska sträva efter!

Överhuvudtaget en bra utforskande fas, där ni tydligt tar ett steg tillbaka och funderar över syftet med det ni gör, men ändå vågar arbeta er framåt mot olika idéer. Viktigt här är naturligtvis att man lyckas ta till vara på materialet i det fortsatta arbetet och tydligt värderar, motiverar och tydliggör vad det är för värden man vill förstärka med sin design. Ni utgår från att användaren är villig att lägga ner mer tid på att hitta och haka på trender och även att de inte är främmande för att få in mer hjälpmedel och teknik i sin matlagning - att lägga över ansvaret på tekniken. Det kan rimma illa med vad jag tycker era intervjuer gav för svar, nämligen att det är trendigt med "back to basic" och medvetna val. Reflektioner kring sådana belsut är viktigt att ha med i processen för att motivera sin produkt.

Mycket bra att ni valde att ta input från användare även senare i projektet, vid val av olika interaktionslösningar och att ni hann med att testa er prototyp redan innan utformningen av redovisningsmaterialet. Testning är givetvis en mycket viktig del i designprocessen.

Välgjort redovisningsmaterial och bra arbete med scenarier och storyboards.

Okej reflektion över arbetet och bra att ni kunde hitta lärdomar att ta med er för framtida projekt. Men jag saknar funderingar kring vilka effekter de designbeslut ni tagit egentligen får.

Trevligt med feed-back även på kursen!  (Ett förtydligande: kursen kallas ID5 för att den innan var på 5 poäng, till skillnad från en studiokurs inom ämnet som var på 10p)

En tveksamhet till er produkt är hur väl den skulle fungera i en naturlig situation när man kanske dessutom använder självscanning för betalning. Vill man hantera både och? Hur ofta är man i den situationen att man söker trender i butiken och inte hemma eller på arbetsplatsen mm?

Ni har gjort ett väl genomfört arbete och tydligt arbetat efter målen för högsta nivå samt uppfyllt dessa.

Betyg: Nivå 3


RSS 2.0