Betyg: ett väl genomfört arbete

Återkoppling på vårt arbete av examinatorn Johan Åberg (från 2009-10-21). Mycket bra, vi är nöjda! Hoppas att de som följt vår blogg har uppskattat innehållet - kanske den kan komma till hjälp i framtida kurser!

Grupp 4

Mycket bra arbete och en fin designprocess, givet tidsramarna.

Det skulle vara intressant att veta HUR ni funderat kring själva begreppet trend-seeking och tolkat det, inte bara ATT ni gjort det. Vad är det som är viktigt med trender? hur definierar ni det? vad innebär det egentligen? Hur tolkar ni skillnaden mellan trender, vad som bara är populärt och eller bara nytt?

Det skulle även vara bra om ni tydligare motiverade de beslut ni tog och redovisade hur ni t.ex kom fram till frågorna - vad var syftet med att ha med dem. Dock ett väldigt bra arbete med att reflektera efteråt kring frågorna och omformulera dem samt faktiskt komplettera med nya intervjuer. Det visar att ni förstått värdet av att låta användarna verkligen vara en del i förundersökningen.

Uppskattade även de små funderingarna ni lade upp på bloggen! Det svåra är att fånga upp dem i det fortsatta arbetet. Därför är det viktigt att designdagboken inte bara blir en plats där man redovisar sitt material och lägger upp protokoll (så den blir ett tidskrävande tillägg bredvid designarbetet) utan till en naturlig del i designprocessen.

Gillar kortleksmetaforen! Där kom en tydlig avgränsning i ert arbete och syftet med vad ni ville med projektet förstärktes tycker jag. Det är sådana små inlägg som man ska sträva efter!

Överhuvudtaget en bra utforskande fas, där ni tydligt tar ett steg tillbaka och funderar över syftet med det ni gör, men ändå vågar arbeta er framåt mot olika idéer. Viktigt här är naturligtvis att man lyckas ta till vara på materialet i det fortsatta arbetet och tydligt värderar, motiverar och tydliggör vad det är för värden man vill förstärka med sin design. Ni utgår från att användaren är villig att lägga ner mer tid på att hitta och haka på trender och även att de inte är främmande för att få in mer hjälpmedel och teknik i sin matlagning - att lägga över ansvaret på tekniken. Det kan rimma illa med vad jag tycker era intervjuer gav för svar, nämligen att det är trendigt med "back to basic" och medvetna val. Reflektioner kring sådana belsut är viktigt att ha med i processen för att motivera sin produkt.

Mycket bra att ni valde att ta input från användare även senare i projektet, vid val av olika interaktionslösningar och att ni hann med att testa er prototyp redan innan utformningen av redovisningsmaterialet. Testning är givetvis en mycket viktig del i designprocessen.

Välgjort redovisningsmaterial och bra arbete med scenarier och storyboards.

Okej reflektion över arbetet och bra att ni kunde hitta lärdomar att ta med er för framtida projekt. Men jag saknar funderingar kring vilka effekter de designbeslut ni tagit egentligen får.

Trevligt med feed-back även på kursen!  (Ett förtydligande: kursen kallas ID5 för att den innan var på 5 poäng, till skillnad från en studiokurs inom ämnet som var på 10p)

En tveksamhet till er produkt är hur väl den skulle fungera i en naturlig situation när man kanske dessutom använder självscanning för betalning. Vill man hantera både och? Hur ofta är man i den situationen att man söker trender i butiken och inte hemma eller på arbetsplatsen mm?

Ni har gjort ett väl genomfört arbete och tydligt arbetat efter målen för högsta nivå samt uppfyllt dessa.

Betyg: Nivå 3


Jämförelse ICA MAXI:s självskanning

Som jämförelse till vårt system kan man antingen välja att sikta in sig på själva receptsökningen eller skanningsdelen. För att få lite spridning på jämförelserna i gruppen valde jag skanningen, även om den inte i lika hög grad överensstämmer med vårt system som man kan tycka att t.ex. en receptdatabas som man når via internet i mobilen gör.

 

För att kunna använda självskanning måste man först anmäla sig till självskanningstjänsten samt inneha ett ICA-kort. När det väl är gjort drar man sitt ICA-kort i en läsare som sitter på väggen bland alla skannrar. En lampa blinkar vid den skanner som är aktiverad som ens egen samt en välkomsttext där ens namn är utskrivet presenteras under de första sekunderna. Därefter är det bara att börja skanna.

 

Man skannar en vara genom att trycka på en knapp på skanner och därefter läsa av varornas streckkoder med hjälp av den. Varans namn och pris visas då på displayen. Skannar man fler varor av samma sort, t.ex. 4 paket standardmjölk, visas även antalet skannade varor.  Totalsumman av allt man har handlat (utan hänsyn till eventuella rabatter) visas längst ner på displayen. Med pilknappar kan man bläddra mellan de varor man skannat in. En minusknapp finns också. Den används när man vill ta bort en vara från listan. Man trycker in knappen och skannar sedan den vara man vill ta bort.

 

Frukt och grönsaker vägs först och vågen skriver ut en streckkod som man får skanna av. De frukter och dylikt som har styckpris men inte själva är märkta med streckkod har den istället placerad i lådan där de ligger. Alla streckkoder man skriver ut måste tas med till kassan om det blir avstämning.

 

För att betala sina varor går man till en självskanningskassa där man lämnar in skannern och drar sitt ICA-kort. Informationen från skannern matas då in i kassadatorn och slutresultatet blir detsamma som om man hade dragit alla varor en och en genom en traditionell kassa. Om det inte blir avstämning är det bara att betala som vanligt och sedan gå därifrån.

 

Avstämning innebär att man måste packa upp alla varor igen och köra dem genom kassan på traditionellt vis. Det fungerar som kontroll för att se om alla varor har skannats in. Avstämningen styrs av slumpen och kan inte påverkas av personalen, men när man precis har börjat med självskanning sker kontrollerna lite oftare. Beroende på hur ofta man sedan har skillnader i informationen från skannern jämfört med vad kontrollen visar, vare sig man har skannat för få eller för många varor (tro mig, det kan hända), så får man avstämning olika ofta. Har man många fel vid kontrollerna kommer man alltså att få avstämning oftare än om det har visat sig att man har skannat exakt rätt.


Värdering

Nedan följer en värdering av självskanningssystemet utifrån mina egna tankar om det samt utifrån kommentarer som folk har skrivit i forum på internet. Kommentarerna är både positiva och negativa och vissa av dem motsäger varandra. Jag tycker dock att de speglar bra vilka (olika) uppfattningar som egentligen råder kring självskanningen.


Instrumentella/praktiska

+ Man ser hur mycket man handlat för.

- Rabatter dras inte av i totalpriset som visas i skannern utan först i kassan.

- Man måste ha varan man vill ta bort ur listan tillgänglig. Kan vara ett problem om man har busiga barn som skannar lite här och där och man sen inte vet var de felskannade varorna är.

- Det tar lika lång/längre tid att packa varorna i affären som att lägga upp dem på bandet i en traditionell kassa. (kommentar på forum)

+ Man slipper stå med frysvaror i långa köer. Man slipper långa köer överhuvudtaget.

- Vid avstämning tar det längre tid totalt än vad det skulle gjort om man bara plockat i vagnen och sen gått till en traditionell kassa.

 

Sociala/kommunikativa

- Mycket pipande från skannrarna kan störa andra människor.

- Man har inte samma tid på sig att umgås med kassören.

- Personalen i självskanningskassorna får inte lika mycket kontakt med kunderna som vanligt. Dessutom blir det mycket ett upprepande av samma fraser på kort tid eftersom varje kund inte tar så lång tid i anspråk.


Estetiskt

+ Få knappar att hålla reda på.

+ Förståelsen för att det är streckkoderna man ska skanna finns redan eftersom man sett det i de traditionella kassorna.

- Om skannern slutar funka mitt i är det inte säkert att informationen går att hämta och överföra till en ny skanner.

+ Man slipper köa, något som annars gör folk stressade och irriterade.


Konstruktionsmässiga

Kräver teknik som kan överföra informationen från en specifik skanner till vilken självskanningskassa som helst.

Systemet måste vara robust för att inte kraschar ska skapa merarbete hos personalen (och frustration hos kunderna).

Personalen måste utbildas i systemet för att kunna hantera fel.


Etiskt

- Om skannern slutar fungera eller man får en avstämning måste man interagera mer med personalen. Eftersom båda tillfällena anses som frustrerande (utan skannern fungerar inte skanningen och vid en avstämning så har allt det man förberett i affären varit i onödan) kan det bli så att kontakt med personalen uppfattas som något negativt.

- Folk som vill prata med kassören har inte lika lång tid på sig att göra det och om man tar längre tid på sig för det blir folk som väntar bakom irriterade.

+ Folk som ogillar långa köer slipper detta och kan känna sig mer avslappnade.


Jämförelse med vår produkt

Den största skillnaden mellan de båda systemen är att själva skannandet i självskanningen är en del av en större helhet där skannandet mest är ett delmål för att kunna gå igenom betalningsmomentet snabbare medan huvudsyftet med skanningen i vårt fall är att få fram information om hur man kan använda en viss vara.


Instrumentella/praktiska

Eftersom målen med de båda systemen är väldigt olika, självskanningen för att få en smidigare betalning och Trendskannern för att få recepttips, går egentligen inget av de instrumentella/praktiska aspekterna att applicera på vårt system.

 

Sättet på vilket systemen liknar varandra är att man när man skannar streckkoden får upp information om en vara. Informationen man får fram vid självskanningen är dock namn på varan, pris och antal, medan man i vårt system får fram trendiga recept i vilken varan ingår.

 

- Det tar längre tid att handla (om man utgår ifrån en relativt täckande lista) om man ska kolla upp recept för många av varorna man hittar.

+ Det tar kortare tid att handla om man inte har en lista utan ska komma på i butiken vad man ska laga.

+ Sorterar man sin färdiga inköpslista efter hur saker ligger i butiken kan man handla effektivare.

+ Förberedelserna inför turen till affären blir smidigare om man skannar av recept och inköpslistor direkt från tidningar eller receptsidor redan hemma.

- Kan eventuellt komma att ”tävla” med självskanningen. Om man vill skanna många varor för att få inspiration så kan det blir meckigt med att dessutom skanna in dem med självskannern sen. Blir lätt att man glömmer bort det när det är samma sak – skanning – som ska göras två gånger för samma vara.


Utvecklingsmöjligheter: Man skulle kunna ha en funktion i inköpslistan som visade hur mycket varorna som låg i den skulle kosta att köpa. Finns dock en risk för att det blir för mycket och onödig information.


Sociala/kommunikativa

+ Kameraliknande ljud stör mindre än självskannrarnas pipande.

+ Ger inte samma negativa konsekvenser för kommunikationen mellan personal och kunder som självskanningen eftersom användningen endast involverar en person.


Estetiskt

+ Vårt system är inte beroende av om man föredrar självskanning eller traditionella kassor.

- Behöver vid vissa tillfällen två händer för att manövrera mobilen. Vid självskanningen räcker det med en. (Så länge golvet inte lutar så mycket att vagnen rullar iväg är det inte ett så allvarligt problem. Folk måste ju använda båda händerna för att bocka av inköpslistor vanligtvis.)

+ Förståelsen för att det är streckkoderna man ska skanna finns redan eftersom man sett det när man handlat förut och eventuellt använt självskanning.

+/- Om mobilen slutar fungera mitt i allt så vet man vad man har för varor med sig, men inte vilka varor man skulle köpa (om man använder inköpslistan).


Konstruktionsmässiga

+ Fungerar smidigast med en kameramobil som folk redan har.

+ Butiken behöver inte köpa in dyr utrustning.

+ Behövs ingen utbildning av personalen eftersom vårt system inte rör dem på samma direkta sätt som självskanningen.


Etiskt

Ökar merförsäljningen för affären vilket är bra för dem men inte nödvändigtvis bra för kunden som kanske köper mer än vad han/hon behöver. Om man dock använder skannern hemma för att se vad man kan laga av varorna i kylen minskar risken för att man slänger mat i onödan.


Författare: Johanna


Jämförelse: Recept.nu

Jämförelse: Recept.nu

Recept.nu är en webbplats som ägs av den svenska mediekoncernen TV4-Gruppen. Koncernen äger även bl.a. TV-kanalerna TV4, TV4 Plus, TV4 Sport, TV4 Fakta och Canal+ Norden. På några av dessa TV-kanaler sänds det ofta matlagningsprogram, t.ex. Vad blir det för mat?, Tinas cookalong och Primo Paolo.

Recept.nu är en receptsida som samarbetar med dessa matlagningsprogram på många olika sätt. Användaren kan bl.a. ta del av matlaningsprogrammens recept, matlagningsprogrammen över webben, intervjuer med olika kockar och information gällande olika kockar mm. Utöver detta kan besökare på sidan hitta recept från olika receptböcker.

 

Värdering av Recept.nu:

 

Socialt:

+ Användare kan välja att "Tipsa en vän" om olika recept genom att ange vännens mailadress.

- Kan inte interagera med sidan t.ex. kommentera eller ranka recept.

 

Funktionellt:

+ Kan ta del av matlagningsprogram

+ Kan ta del av intervjuer med olika kända kockar.

+ Kan hitta inköpslistor i samband med olika matlagningsprogram.

+ Stort antal sökmöjligheter t.ex. "snabbt", "billigt", "glutenfritt", "laktosfritt" och "tema och högtid".

+ Lätt att ta del av trendiga recept (från matlagningsprogram).

- Kan inte spara recept på sidan till en användare.

 

Estetiskt:

+ Professionellt utformad design.

- Väldigt mycket reklam på sidan.

- Väldigt många menyer och klickbara länkar.

 

Etiskt:

- Användaren tvingas ta del av mycket reklam från olika annonsörer samt TV4-Gruppens olika program och TV-kanaler.

 

Värdering i jämförelse med Trendskannern:


Socialt:

- Trendskannern saknar sociala funktioner.

 

Funktionellt:

- Trendskannern innehåller inte lika många sökmöjligheter som Recept.nu.

+ Båda fenomenen gör trendiga recept lättillgängliga.

+ Kan spara recept med Trendskannern.

+ Med Trendskannern kan man ta reda på information om varorna som ingår i olika recept.

+ Båda tjänsterna tillåter användaren att sortera bort recept efter olika allergier.

 

Estetiskt:

+ Båda produkterna har en stilren design.

 

Etiskt:

+ Användaren slipper reklam vid användning av Trendskannern.

 

Författare: Johan M


HiFi-prototyp: Trendskannern

Trendskannern är en applikation till mobiltelefoner och har till uppgift att förstärka trendighetskänslan i samband med matlagning. Känslan av att vara trendig kan ses som en positiv upplevelse (beskriv varför). Med hjälp av Trendskannern kan användaren skanna streckkoden till en matvara för att sedan ta del av en receptlista med trendiga recept där matvaran ingår. Receptet kan därefter på ett enkelt sätt exporteras till en inköpslista.

Testa protoypen!

Skanningsfunktion

 

Värdering:


Socialt:

- Inga sociala aspekter.

 

Funktionellt:

+ Sökfunktion: Kan på ett enkelt sätt hitta trendiga recept som innehåller sökt vara.

+ Skanningsfunktion: Kan på ett enkelt sätt hitta trendiga recept som innehåller skannad vara.

+ Matpreferenser: Användaren har möjlighet att sortera bort oönskade produkter.

+ Inköpslista: En inköpslista genereras utifrån

+ Spara recept: Kan spara trendiga recept på mobilen.

+ Information om varor: Användaren kan ta del av information om varje vara som ingår i ett recept.

-  Inköpslistan kan bli svår att hantera vid ett stort antal produkter. Går inte att t.ex. splitta upp ingredienser för olika recept.

 

Estetiskt:

+ Stilrent användargränssnitt: Användargränssnittet är lätt att förstå och använda.

 

Etiskt:

- Kräver samarbete med exempelvis olika receptsidor för att recept skall kunna listas i applikationen.

- Matpreferenser: Svårt att få säker information gällande allergier.

Utvecklingsmöjligheter:

Applikationen skulle kunna känna igen vilken butik användaren befinner sig i. Därefter skulle applikationen kunna visa vart olika ingredienser finns och sortera inköpslistan efter den snabbaste "inköpsvägen".

 

Recepten ska kunna visa ingredienser efter användarens val av antal portioner.

 

Man ska kunna hitta recept som endast innehåller skannade varor, inte bara recept som bland annat består av skannade varor. Recepten listas då efter antalet varor som saknas.

 

// Johan MJämförelse: Smart Food - Mobile Guidance for Food-Allergic People

Den som har en matallergi får sina valmöjligheter inskränkta, och om det är en komplex eller väldigt känslig allergi kan det dessutom vara svårt att hålla reda på exakt vilka produkter som är ok att använda. En grupp på Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering1har tagit fram en prototyp till en kommersiell produkt för att underlätta för matallergiker.
I likhet med oss så har de valt att utveckla en applikation för mobiltelefoner (och andra smart devices) för att få bekväm tillgång till information. De läser också av streckkoder, skickar siffrorna till en central server och tar emot ett svar.
Där vi koncentrerar oss på recept skickar de istället data om ingredienser i produkten. Svaret kontrolleras sedan i mobilen jämfört användarens profil, som har allergiinställningar arrangerade som en hierarki; till exempel /Nötter/Hasselnöt. Man kan då välja hela kategorin nötter, eller mer specifikt som till exempel hasselnöt och valnöt. Allergierna jämförs med varje ingrediens i innehållsförteckningen och kan på så sätt jämföras med relativt komplexa produkter. Om en matchning mellan allergi och ingrediens finns så visas varningar i två nivåer; ett frågetecken eller en stoppskylt. I sin kommersiella modell tar de betalt av både råvarutillverkare, matproducenter, matbutiker och konsumenterna. Konsumenten väntas betala för programmet för att det är en önskvärd tjänst som underlättar vardagen; de andra för att den utökade informationen som tjänsten ger ska leda till merköp baserat på större förtroende och större möjligheter att handla nya varor.

Instrumentella/praktiska

+ Ersätter repetetiva/komplexa manuella steg som kan vara svåra att komma ihåg eller få rätt.

+ 4% av befolkningen kan tänkas behöva produkten.
+ Mobiliteten ökar användningen.
- Mindre troligt att alla led i matleverantörskedjan vill betala för tjänsten.
+ Lagkrav gör att informationen redan finns tillgänglig.
Sociala/kommunikativa
- Känslig, personlig information gör det svårt att kommunicera med andra användare.
Estetiskt
+ Prototypen ser ut att vara byggd enligt standard för sitt operativsystem.
- Operativsystemet är utdaterat.
+ Utformat som en informativ produkt.
Konstruktionsmässiga
- Prototypen bygger på gammal teknik.
- Kräver en extern streckkodsläsare.
+ Behöver inte lika mycket datatrafik och kan klara sig på mer beprövade kommunikationssätt, som SMS och MMS.
Etiskt
- Man kan inte ge ett 100% säkert svar på att en produkt inte ger en allergisk reaktion.
- Bygger på att alla kedjor i leverantörsledet håller vad de lovar.
+ Hjälper ändå till med vissa fall, som till exemepel E-koder.

Värdering, vår produkt

Instrumentella/praktiska

+ Förstärker en positiv trendkänsla.
+ En större av befolkningen kan tänkas vilja använda produkten.
- Långt färre än så kommer ha hittat produkten, orkat testa den och uppfylla tekniska förutsättningar samt ha tillräcklig kunskap.
+ Gratis ger bättre genomslag.
+ Kan implementera lika djup allergikontroll som ett komplement i framtida versioner.
Sociala/kommunikativa
+ Mindre känslig information gör att man kan bygga in sociala funktioner.
Estetiskt
+ Prototypen är modernare.
+ Utformad som en intressant produkt.
Konstruktionsmässiga
+ Prototypen bygger på relativt ny teknik.
+ Använder den inbyggda kameran som finns i de flesta moderna mobiltelefoner.
+ Fler fria mjukvaror kan användas.
+ Den tekniska basen Java har större bas än Windows CE.
+ Databaserna är inte lika avancerade som produktingredienser.
+ Kan bygga på vanligare data (produktens/ingrediensens namn) istället för hela ingredienslistor ända från råvaruleverantören.
Etiskt
- Om allergipreferenser används kan man inte heller lova 100% korrekthet.

Jämförelse av Joel Purra.
Fraunhofer Institute for Software
and Systems Engineering
1 Katrin Gaßner, Guy Vollmer, Mirko Prehn, Martin Fiedler, Sebastian Ssmoller, Smart Food: Mobile Guidance for Food-Allergic People, cec, pp.531-534, Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology (CEC'05), 2005. http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/ICECT.2005.85

Reflektion 2009-10-12

Noteringar från utvärderingsmöte efter gruppernas presentation. Närvarande var Johan F, Johan M och Joel Purra. Övriga gruppmedlemmar har infört kompletteringar i efterhand. Noteringarna tagna av Joel Purra.
Frågor
 • Vad är det viktigaste ni har lärt er under projektets gång?
 • Vad kan ni ta med er till framtida projekt i såväl lärandesituationer som yrkessituationer?
 • Vad fungerade bra i projektet? Vad fungerade mindre bra?
 • Vad var enkelt? Vad var svårt? Vad är ni mest stolta över?
Svar (blandade)
 • Den kreativa processen är viktigare att göra i grupp än till exempel matematik.
 • Olika kompetens och intressen bidrar med olika synsätt.
 • De individuella uppdragen blev fel eftersom det känns fel att jobba ensam; kravet att det ska vara individuellt känns uttalat på ett sätt som gör att man inte kan samarbeta inom gruppen eftersom, man då antingen stjäl eller blir av med idéer. Kravet på bredd inom gruppen kan ha gjort att man kommer fram till samma idéer istället för att jobba ifrån de idéer de andra redan fått.
 • Individuell uppgift två skulle kunna ha annat fokus eftersom den känns som en upprepning av andra moment i kursen. Den kanske skulle kunna vara mer av en skissövning av olika element, så att man lär sig det till pappersprototyperna.
 • Kravet att göra många (hur många?) olika individuella skisser kom inte fram för alla.
 • Att göra så många skisser verkar ta mycket tid när man redan har en uppfattnign vad man vill - det blir krystat.
 • Gruppmedlemmarna har inte läst kursens artiklar speciellt noga.
 • Att skriva en précis var mer ett bevis på att man läst boken mer än något man tog till sig. Trots att man inte läst många kurser parallellt så har arbetet tagit mycket tid, och précisen blev väldigt svår att göra bra. Medlemmarna läste mer för att göra en précis än för att lära sig. Till en tenta måste man komma ihåg saker längre än tills man bläddrat till nästa sida.
 • Ha många möten där man arbetar och producerar tillsammans, inte bara har möten där man sitter ner och pratar.
 • Försöka vara tydligare med vilka besluts som tas.
 • Skriva ett gruppkontrakt.
 • Kursen heter "teori och modeller" för kogvet, men det känns som det var mest tankar som är lite väl lösa. Att hela tiden referera till att man ska ha en bredd, gör att det känns som om man inte behöver kunna något "på riktigt".
 • För att vara en kurs som kallas ID5 internt av kogvetare, så känns det som sånt man borde börja med istället för att ha fyra kurser innan.
 • För teknologerna så trodde nog många att kursen skulle vara mer inriktad på vanliga, praktiska och vardagliga designproblem för grafiska program.
 • Om man tar fler exempel som office 2007-ribbon och har en kurs runt hur olika problem har lösts genom historien så skulle man kunna ha tester som "finn fem designfel i denna bild" eller liknande. Många framtida designproblem skulle kunna lösas med en sådan lite mer praktisk approach.
 • Kursen borde möjligen ha undertiteln "kreativt skapande" så att teknologer ser skillnaden.
 • Att hålla kontinuerliga möten fungerar bra. Att hålla tiden fungerade inte så bra. Beslutsfattarprocessen fungerade inte så bra. Öppen diskussion fungerade bra. Mötesutvärdeing på post-it-lappar fungerade bra. Att hålla en jämn nivå på talad tid mellan mötesmedlemmar var svårt.
 • Svårt var att jobba med ett ämne som känns flummigt, för en teknolog. Det tar emot. När till och med kogvetarna sa att ämnet var väldigt flummigt tog det emot ännu mer.
 • Vi fick bredd på designlösningarna, men lyckade slå ihop dem till en slutgiltig produkt.
 • Stolt över att vi fick fram en hifi-prototyp på kort tid.
 • Stolt över produkten, efter all nedlagd tid.
 • Stolt över att att det är en produkt som troligen kommer att implementeras på något sätt, om än inte av oss.
 • Glad att ha valt en produkt som inte bara är en akademisk övning, utan något som någon skulle kunna ha nytta av.
 • Arbetsfördelningen kan vi notera varit jämn över medlemmarna, baserat på att intervjuer, ta fram prototyper samt testning tagit ungefär lika lång tid för alla. En medlem blev dock sjuk och lade ner mindre tid i slutet.

LoFi-prototyp av Johanna och Joel Purra

Bilder och beskrivning av Johannas och Joel Purras pappersprototyp. Vissa korrigeringar från testningen ingår.

Telefonens huvudmeny för att starta applikationen. Samma menyöversikt där man vanligen har internet, verktyg och inställningar.


Skanna en påse med räkor. (Vid testningen hade vi med riktiga varor som testpersonen fick skanna.)


Igenkänd streckkod markeras med en grön inringning.


Träfflistan kommer upp direkt och visar vilka recept som innehåller den skannade varan. Sökrutan ligger kvar.


Variant av bilden ovan där namnet på knappen längst upp till höger bytt namn till "skanna fler" eftersom detta ansågs vara tydligare än "lägg till".


När man klickat på ett recept i träfflistan får man upp hela receptet på skärmen. Man kan använda rullisterna för att bläddra uppåt och nedåt.


När man lagt till receptet i inköpslistan får man feedback på detta genom ett popupfönster. Klickar man på "visa" öppnas inköpslistan.


Inställningar för matpreferenser. Överst är rubrikerna och under står vad man har för inställning. Klickar man på inställningen får man upp alternativen och kan ändra i dem.


När man klickat på en inställning får man, som beskrivet ovan, fram alternativen. Det som för tillfället gäller är markerat med en prick. Alternativen visas genom att en lista med dem expanderar under rubriken.

Författare: Johanna

Instrumentella/praktiska
+ Bygger på ett interface med touchscreen och en knapp, men även mobiltelefon med traditionell knappsats har tagits i åtanke.
+ Stor scanningsbild.
+ Scanning direkt när man startar programmet.
- Att scanna en streckkod liknas att fotografera för många användare - man förväntar sig att behöva klicka för att det ska hänga något.
+ Går direkt till recepten efter scanning.
Sociala/kommunikativa
Estetiskt
Konstruktionsmässiga
Etiskt
Instrumentella/praktiska
+ Stor scanningsruta.
+ Scanning direkt när man startar programmet.
- Att scanna en streckkod liknas att fotografera för många användare - man förväntar sig att behöva klicka för att det ska hänga något.
+ Går direkt till recepten efter scanning.
- Visar inte mer information om enskilda ingredienser.
- Inga avancerade funktioner för ingredienshantering.
- Svårt att veta om man ska gå tillbaka (som i en webbläsare) mellan olika funktioner eller uppåt som i en menyhierarki.

Sociala/kommunikativa
+ Går att utöka socialt med ett samarbete med en etablerad recept-sida.

Estetiskt
- Få knappar, stor yta för recept och annat.
+ Relativt stora bilder.
- Svårt att veta vad för funktioner olika pek-rörelser på skärmen gör. Upp-ner för att scrolla i receptet, men höger-vänster för att byta recept ur sökresultatet, till exempel.
+ De två huvudknapparna Alternativ och Tillbaka gör att man lätt hittar standardfunktionerna.

Konstruktionsmässiga
+ Bygger på ett interface med touchscreen och en knapp, men även mobiltelefon med traditionell knappsats har tagits i åtanke.

Etiskt
- Data om vad som scannas kan användas i dolda statistiksyften på både hög såväl som låg nivå, från användarperspektiv.
- Kan inte garantera att allergi-filtreringen fungerar.
Författare: Joel Purra

Prototyptestning HiFi:n 20091012

Under redovisningstillfället gjordes en testning av HiFi-prototypen.Testpersonen hade först läst igenom produktbeskrivningen samt användningsscenariot som satt uppsatta och hade därför en bild av vad det hela gick ut på. En kort förklaring över huvuddragen för idén gicks dock igenom för att vara på det säkra att inget hade missförståtts vid läsningen.

Hur skanningen skulle gå till förevisades av testledaren och testet startade från det att träfflistan kommit upp. Testet var tänkt att uppmuntra att ett mer utforskande tillvägagångssätt skulle användas, men då vissa funktioner inte var implementerade i prototypen fickrävdes ändå viss vägledning för att t.ex. de klickbara länkarna skulle hittas.

Kommentarer och slutsatser från testningen:
- Recepten visar ingredienser för 4 portioner men testpersonen skulle hellre bara laga mat för en person. Undrade om det fanns någon funktion för att ändra detta. (Finns inte, bra tips för senare utveckling.)

- Testpersonen ombads leta upp sina sparade recept och valde efter en kort stunds betänketid att gå till receptboksknappen (vilket var rätt). Vid frågan om varför hon valt just den svarade hon att den "ser ut som en kokbok". Ikonen på knappen tycks alltså fylla sitt syfte.

- Bakåtknappen användes utan problem. Testpersonen tryckte på den för att komma tillbaka till ett recept efter att ha läst detaljinformationen om en specifik ingrediens.

- Testpersonen frågade vad knappen med streckkodsknappen betydde. Denna användes inte eftersom vi inte testade att skanna två varor.

- En lång diskussion om inköpslistan uppstod. Testpersonen hade fått lägga till två recept i listan vilket gjorde att ingredienserna sorterades enligt recept (detta syntes dock inte utan förklarades endast eftersom rullisten i prototypen ännu inte var i bruk). Apelsinjuice förekom i båda recepten och kom då på olika platser i listan, en bit ifrån varandra. Testpersonen sade att det var jobbigt att behöva läsa samma sak två gånger och att ett problem kunde uppstå om man köpte apelsinjuice och sen gick vidare till mango chutneyn eftersom den kom som nästa på listan. Den andra apelsinjuicen skulle då komma en bit ner på listan när man redan gått därifrån och man skulle tvingas gå tillbaka för att hämta mer.

Testpersonen ville absolut att ingredienserna fortfarande skulle vara uppdelade eftersom hon ville se att de hörde till olika recept. Det diskuterades om man skulle markera vilket recept vilken mängd av en vara hörde till för att lättare kunna särskilja dem. Ett recept kanske skulle lagas till en person medan ett annat till fyra och då var man tvungen att veta vilken man skulle köpa mer av än vad som stod i listan.

En lösning som föreslogs var att man skulle få listan sorterad efter hur varorna låg i affären, då skulle alla apelsinjuicer komma efter varandra i listan automatiskt.

- Testpersonen tyckte att själva idén var bra eftersom man utgick ifrån en vara istället för ett recept. Man kunde gå i affären och hitta en vara man var lite sugen på och sen få upp ett recept på den direkt istället för att först ha ett recept och sen leta upp varorna som finns i det.

- Testpersonen undrade hur detaljpresentationen av ingredienser skulle fungera om man hade olika märken. Skulle Hemköps mango chutney ha samma information som Eldorados? (Värt att tänka på. Vissa varunamn är väl reserverade för varor som innehåller särskilda saker i viss mängd? Man får skriva väldigt generella beskrivningar av varor där innehållet kan skilja sig åt mellan märken.)


Författare: Johanna

Redovisning 20091012

Bilder från redovisningen samt det pappersmaterial som användes.

En av affischerna vi använde vid redovisningstillfället. Texten lyder som följer:

"Yes, we scan!
Är din matlåda inte lika trendig som dina kollegors? Har du glömt receptet på Mat-Tinas trendiga Cookalong-kyckling när du väl är i affären? Undrar du också om man kan laga något trendigt på mango chutney och gröna paprikor? Trendskannern löser dina problem!

Trendskannern fungerar som din personliga hjälp i mataffären. Med Trendsskannern skannar du enkelt och snabbt av varornas streckkod med hjälp av mobilens inbyggda kamera. Du får sedan upp en lista över de just nu trendigaste recepten där du kan välja vilket som passar dig bäst. När du hittat ett recept du gillar lägger du enkelt till det i inköpslistan eller i din lista med favoriter.

Är du nyfiken på en speciell vara som ingår i receptet kan du snabbt få fram specifik information om denna utöver det som står på förpackningen. Är du vegan eller laktosintolerant kan du lätt ställa in detta i inställningarna för att helt slippa recept utanför dessa kategorier eller få upp varningar på dem som inte passar in.

Förutom att utnyttja applikationen i din mataffär har du även möjligheten att skanna direkt på receptsajter eller matartiklar. Till vänster illustreras hur streckkoder inkluderas på ett smidigt sätt från en av många vanliga receptsidor.

På detta sätt kan du spara dina favoritrecept innan du går till affären och utan krångel ha med dig din egen inköpslista. Med Trendskannerns hjälp behöver du nu inte längre skriva ner långa inköpslistor när du vill prova ett nytt recept, det löser vi åt dig."Vår andra affisch för beskrivning av ett användningsscenario. Texten som beskriver bilderna lyder som följer:

1. Anders är på väg till affären för att handla mat.

2. Där hittar han den där mango chutneyn som flera av vännerna pratat om. Vad kunde man laga av den?

3. Skannar streckkoden.

4. Får upp en träfflista med de trendigaste recepten som innehåller mango chutney. Väljer att titta närmare på ett av dem.

5. Går tillbaka till träfflistan och kollar igenom fler recept men bestämmer sig till slut för ett med kyckling i. Lägger till receptet i inköpslistan.

6. Kollar vidare i inköpslistan vad det var mer som skulle inhandlas. Passar på att bocka av mango chutneyn direkt.

7. Lägger ner mango chutneyn i korgen och går vidare mot frysdisken.

8. Nöjd och glad lämnar Anders butiken. Imorgon ska kollegorna på jobbet få förundras över den kulinariskt trendiga maten i hans matlåda.

Introduktion till produkten med hjälp av affischerna med PR-ansvarige Joel Purra.
Introduktion till produkten med hjälp av affischerna. (Observera vår PR-ansvarige Joel Purra längst upp till vänster i bild.)


Visning av HiFi-prototypen för nyfikna åskådare.

 

Författare: Johanna


Jämförelse 101cookbooks

Jämförelse, Trendskannern mot 101cookbook
101cookbooks är en sida som behandlar en mängd olika recept som ska vara nyttiga att äta. Det går att hitta allt från drycker och bröd till sallader. En applikation är utvecklad till iPhone som ett interface för denna sida och har en viss liknelse till Trendskannern.

Både vår produkt Trendskannern och 101cookbook går att nå genom en telefon, och båda söker efter recept. Men där tar likheterna slut för mål i vardera produkt. Vår produkt strävar mot att fånga upp trender i recept, medans 101cookbook inte följer några direkta preferenser inom vilken mat som listas efter att en användare sökt. Vår produkt är gjort för att snabbt få upp recept innehållandes specifika råvaror medans 101cookbook listar recept utifrån kategorier eller söknamn. Lista recept efter söknamn är också möjligt i vår produkt men det är inte det som fokus ligger på. Vår produkt har också en viss interaktion med möjlighet att tipsa och få tips från vänner och att lista preferenser såsom allergier

a a

Värdering, 101cookbook

Funktionellt

Programmet ska lista recept efter vissa önskemål.
+ Når ifrån mobilen
+ Söka på sökord och kategori
- Går ej att söka efter sökvaror
- Inga preferenser

Socialt/kommunikativt
- Inga sociala aspekter

Estetiskt

+ Otroligt slimmat, enkelt
+ Få knappar

Etiskt
- En enda som lägger in recept, finns information till källan?


Värdering, Trendskannern

Funktionellt

Programmet ska lista recept utifrån skannade varor eller sparade recept
+ Når ifrån mobilen
+ Söka på sökord och varor
- Går ej att söka efter kategorier
+ Preferenser såsom allergier
+ Spara recept

Socialt/kommunikativt

+ Tipsa vänner om recept/få tips av vänner

Estetiskt
+ Utvecklat interface testat mot flera individer
+ Få knappar
- Inte lika slimmat som 101cookbooks pga fler funktioner

Etiskt
+ Ger hänvisning till källa av receptet
- Vi styr vilka recept som räknas som trendiga
Författare Johan F

Google gillar streckkoder

Google firar streckkodens 57:e födelsedag med att byta ut sin normala logotyp till en streckkodsversion av namnet Google. Google själva erhåller mjukvara för att både skapa och läsa streckkoder, speciellt till deras mobiltelefonprojekt, Android. Mjukvaran fungerar även på andra plattformar och är en av inspirationen till vårt projekt om en receptmjukvara för användning direkt i mobilen när man går i matbutiken. Grattis, streckkoden!
Funderat av Joel Purra efter allmänt glada upprop av resten av gruppen när de såg Googles framsida.

Prototyptestning med man 25 och man 26 år

Prototyptestning med man 25 år och man 26 år utförd av Johan M och Johan F 09-10-01 1800-2000. Dessa två som intervjuades är fortfarande studenter sista året på en teknisk linje vid Linköping Universitet. Om kvällarna så tycker båda om att laga mat åt andra och bjuder ofta in sina vänner till middag. Protokollet är skrivet efter i vilken ordning testerna och kommentarerna kom.


Test 1: Skanna en vara och hitta ett intressant recept
 • Kameran ser ut som en lampa, annars var dess position enkel att hitta

Han tar ett foto på varan och ser popuprutan. Han väljer att inte trycka på "Sök en till" utan istället på "Receptsökning" för att få fram recept baserad på varan.

 • Trycker på ett recept och märker att det inte går att trycka på varningsrutan, borde vara möjligt att få upp mer information av att trycka på den.
 • Inte bra att man kommer tillbaka till receptsökningen man borde komma till inköpslistan. Tänk er att man är och handlar och har bestämt sig för ett recept. Då vill man inte tillbaka till sökningen.
 • Trycker man på spara skulle det kunna dyka upp en förfrågan om man vill gå till inköpslistan eller ej.
 • Till inköpslista-knappen är otydlig. Känns inte som om man lägger till receptet I matlistan.
 • Ersätt med en “Spara recept” knapp med tillhörande popup som frågar om man vill till inköpslistan.
 • (skulle kunna skriva “använd recept” och den går direkt till inköpslistan, dvs behövs bara 1 stor knapp). Om man klickar på spara recept ska man komma direkt till inköpslistan där receptet listas. Det blir som en bekräftelse på att receptet är tilllagt där.)

Test 2: Du står i hemmet framför kylen och har 5 varor som du inte vet vad du ska göra med. Vad gör du?
Klickar på kameran. De tar och skannar laxen och klickar på skanna en till. De skannar mango chutney sedan vill de söka på recept. Man ska kunna hitta recept som ENDAST innehåller skannade varor. INTE bara recept som bland annat består av skannade varor.

 • Det skulle kunna finnas en kryssruta i samband med sökresultatet. Kryssrutans namn ex. “Visa saknade varor”. Recepten listas då efter antalet varor som saknas. Recept som saknar 1 vara listas först osv. Fast då kanske trendigheten försvinner.
 • Det skulle kunna stå brevid receptet i sökresultatet, dessa varor saknars (lista över varor).
 • Bra med profil. Fast man skulle kunna ändra profilen från affären, klicka i saker som man inte gillar.
 • Kan ha community och om man har fest kan man länka till kompisars profiler och laga rätt mat. Fast detta ska man bara kunna komma åt på webben. Den ena intervjuade tyckte inte om communitydelen.
 • Ska inte behöva lägga in allergier mm, det ändras inte. Ska inte finnas olika grader av hat. Det blir för jobbigt.
  Kan lägga till en "tipsa en vän"-knapp i ett recept.
Plus/Minus
+ Bra position för skannerfunktionen, enkel att hitta
+ Få och tydliga knappar
- Varningsrutan i recept borde kunna innehålla mer information om man trycker på den
- Borde inte komma till söklistan om man lägger till recept i inköpslistan
- Ersätt med en spara recept och få förfrågan om man vill till inköpslista
- Saknar möjlighet att söka efter recept som ENDAST innehåller sökta varor
+ Profil för en användare med personliga inställningar
+ Med profiler kan man skapa relationer mellan olika användare

Tidsåtgång. 2 timmar

Johan F


Arbetsmöte 20091006

En kort genomgång av den övergripande designen gicks igenom innan vi satte oss i pulen och började bygga HiFi-prorotyp. För detta valdes PowerPoint eftersom det var ett program som alla kunde hantera och det fanns möjlighet att visa interaktionen i applikationen med hjälp av både statiska bilder och programmering som kopplade samman dessa.

Tidsåtgång: 2 timmar


Författre: Johanna

Protokoll 2009-10-05

Mötesanteckningar:
 • Ska komma direkt till receptlistan efter att man har scannat en vara.
 • Kan uppstå svårigheter om man har sparade och sökta recept på samma tab.
 • Ska visas information om varan som skannas. Dock inte direkt efter skanning.
 • Skulle kunna känna av internetuppkopplingen hemma och i affären och mha denna information förändras programmets uppstartsvy.
 • Punktlista över skannade varor.
 • Ska kunna kryssa bort varor.
 • Presentationen kan ske genom en webbsida som visar en mobil och programmet.
 • Tamagotchifunktion, djuret matas med trendig mat och mår bättre ju trendigare den äter. Kan använda sina djur för att fightas mot varandra. De trendigaste djuren blir de starkaste och kan flest spells. Trenders trendighet avtar med tiden vilket kunde illustreras med att tamagotchin "svälter" eller blir svagare vartefter tiden går om den inte matas med de senaste trenderna.
 • Sökfunktion skall endast finnas i receptvyn och fotovyn.
 • Vi kommer att använda knappar (länkar) istället för flikar för att “kunna” använda bakåt- och framåtknappar (jmf webbläsare). Lösning med tabbar skulle göra bakåtknappens funktion något otydlig ("går den bara bakåt inom en tabb eller bläddrar den mellan tabbar?"). En bakåtknapp känns viktigare än att man får tabbvyer som inte påverkas av varandra, dvs. gör man något i en tabb/vy, går till en annan tabb och ändrar något där och därefter går tillbaka till den första förväntar man sig att den första vyn inte förändrats.
 • Det är viktigt att sidan hela tiden uppdateras så man inte tror att det senaste man gjorde försvann bara pga att man gick bakåt. Jmf med att lägga saker i kundkorgen på t.ex. Adlibris och sedan gå bakåt utan att kundkorgen ser uppdaterad ut. Det ligger saker i den men eftersom man backat ser den tom ut.
 • Två menyer längst ner, en för programinställningar och en för inställningar som är specifika för sidan man är på. Längst ner för att skilja sig från knapparna i övre kanten samt att de då kan kopplas till knapparna på telefonen (om man inte har en iPhone).

Anteckningar från tavlanMeny - Program
 • Inställningar
 • klick/vift för sökning (ställa in om man vill trycka på knappen eller bara dra telefonen över streckkoden vid skanning)
 • byt användare (man loggar in första gången man vill använda applikationen och byter bara om någon annan vill komma åt sitt konto)
 • visa info/recept
 • Matpreferenser (vegeterian, allergier osv.)
 • Avsluta (stänger av applikationen)
 • "Det som finns som tabbar" (för åtkomst antingen via tabben eller menyn. Olika användare föredrar olika sätt att interagera, jmf svara-funktionen i gmail)
 • Scanningstab: Scanna ny, Scanna fler, Inköpslistan, Bakåt, Framåt
 • Sparade receptlistan
 • Historik (senaste sökningar och senaste recept).

Meny - Sida
 • Spara recept
 • Bakåt (tillbaka till föregående sida)
 • Framåt (funkar bara när man tryckt bakåt)
 • Spara sökning
 • Lägg till i inköpslistan
Tidsåtgång: 2 timmar
// Johan M

Prototyptestning med man, 27 år

Prototyptestning med man, 27 år. Prototypen av Johanna och Joel Purra. Testet genomfört 2009-10-01 kl 10-12. Prototypen var handritad på papper, utom text och bild i receptresutlatlistor och recept. Johanna skötte användarens interaktion med prototypen, kommentarer är antecknade och inskrivna av Joel Purra.
Mannen är 27 år och jobbar sedan flera år som tekniker/utvecklare parallellt med studierna. Han lagar gärna god mat, dricker god dryck och äter ute. Han har även jobbat på och drivit en pub under flera år.
Kommentarerna är inskrivna efter ungefär vilket steg i testningen som de kom, men flyttade till rätt rubrik för de allmänna frågorna.

Den första delen av testningen var mer styrd med bestämda uppgifter som skulle lösas medan slutet fokuserade mer på att se vilka effekter användning i en stor lokal, såsom en mataffär, skulle få. Varorna ställdes längre ifrån varandra för att se hur långt testpersonen var beredd att gå för att skanna in en till vara.

Test 1: scanna en vara och titta på ett recept
 • Skulle vilja scanna/lägga till ingredienser från alternativmenyn.
 • Vill klicka för att starta programmet, sedan klicka för att ta fotografiet, men se resultatlistan direkt efter det.
 • Användaren väljer ett recept på kycklingbollar.
Test 2: scanna en vara och sedan lägga till en vara för att smalna ner resultatet
 • Smidigt att det finns en ruta för att manuellt skriva in ingredienser eller receptnamn.
 • Skulle vilja fota flera produkter kontinuerligt, inte behöva vänta på resultatet från den förra sökningen först.
 • En liten kamerruta i resultat-vyn kanske skulle hjälpa. Foto-rutan kan klickas på för att ta en bild.
 • Länkar pekar man på mittenknappen är foto.
Test 3: filtrera sökningen till vegetariska rätter
 • Varför heter det "allergier"?
 • Användaren väljer att filtrera ut recept med nöt- eller kött-innehåll.
 • Användaren väljer ett recept på karljohansvampsoppa.
 • Användaren sparar ingredienserna till sin inköpslista.
 • Användaren testar att stänga av programmet för att gå till inköpslistan.
 • Skulle vilja se inköpslistan som ett program bland de andra.
 • Använare klickar sig tillbaka till programmet och kollar inköpslistan.
 • Skulle vilja att när man byter filtreringsläge mellan visa alltid/varning/alltid recept så byts inte vyn.
 • Bättre om listan åker ner eller syns första gången; därefter kan man klicka sig igenom för att rotera alternativ.
Test 4: användaren är i sitt kök och vill se vad som går att laga med det som finns hemma
 • Användaren scannar ett par varor och får se en receptlista.
 • Skulle vilja har bättre markering på vilka ingredienser som saknas för att laga en rätt.
 • Scanna för att få fram lista att komplettera recepten med i kvartersbutiken.
 • Har testat en liknande sökning hos Arla. Fungerar bra.
Allmänna svar:
 • Spridd scanning, vara kvar i något fotoläge.
 • Vill kunna fortsätta fota under tiden man väntar på svar från servern.
 • Programmet skulle kunna starta i en tom receptlista med ett litet fotofönster.
 • Kan ha ett litet fotofönster om man har grön sökram.
 • Applikationen får inte frysta, måste säga om man väntar på svar.
 • Hämtning av recept och ingrediens ska vara separat i resultatet. Man ska kunna se ingredienslistan först om det går långsamt.
 • Vill kunna lägga scanning/sökningar i kö och utan att vänta på att varje enskild blir klar.
 • Måste tillåta multi-tasking, så man kan byta program och kolla sin kalender även när man söker recept i butiken.
 • Att scanna en ny vara måste funka hela tiden.
 • Har man bråttom skulle en scanning och kompletterande textsökning vara bra.
 • Att använda programmet utan kamera funkar, men kameran är det som gör en riktig killer application.
I butiken
 • Skulle vilja se en karta till de ingredienser som saknas, så man hittar dem snabbt i butiken.
 • Handlar oftast i samma butik.
 • Skulle använda produkten för inspiration till nya recept till gamla ingredienser.
 • Även nya ingredienser som ajvar relish, som man inte vet hur de används.
 • För mat är recept viktigast, en extra information om till exempel räkor som ingrediens skulle vara kul på nyheter.
 • Tittar på matlagningsprogram, men kommer inte ihåg recepten.
 • Föredrar tidningar eller hemsidor.
 • Behöver inköpslista, men på hög nivå; till exempel "köpa halvfabrikat till kvällsmat denna vecka för jag kommer vara för trött för att laga något".
 • Skulle även vilja spara specifika recept.
Inköpslistor:
 • Vill kunna mata in egen recept-/inköpslista.
 • Måste vara lätt att skriva in, som på papper.
 • Om inköpslistan fanns skulle programmet vara intressant, annars skulle det bara vara en kul leksak att använda några gånger.
Finns andra användningsområden?
 • En plocklista i allmänhet, skulle vara lätt att bygga.
 • I mataffären handlar man flest saker per köptillfälle och har en lång inköpslista.
 • Skulle kanske funka även för byggprojekt där man handlar från biltema eller byggmax.
 • I så fall skulle man kunna ta fram fakta för till exempel en skruv.
 • Räcker med ett par meningar och vad den produkten passar till.
 • En kombination med prisuppslagningar hos till exempel prisjakt skulle vara hjälpsamt.
 • Om man står i en butik kan det vara bra att få fram reklamationsinformation och betyg om själva butiken.
Koppling till andra system
 • Har Ica-kort och använder de personliga rabatter som finns.
 • Skulle vilja koppla programmet till en receptsida för att få kopplinga när man ståpr i butik, till exempel Arlas sida.
 • Låt Ica trycka streckkoder i sin tidning Buffé, så att man kan lägga till ingredienserna i mobilens inköpslista direkt.
 • Tar gärna inspiration av vänners och kollegors matlagning.
 • Vill kunna lagra egna varianter på recept i en profil, så att man kan söka och laga dem igen.
 • Vill kunna ha egna kommentarer på recept som visas med en ikon i resultatlistan och receptet.
 • Vill kunna göra ändringar i receptlistan, till exempel stryka "rotselleri 500 gram" och skriva in att "potatis 200 gram" fungerar lika bra.
 • Om man har en hemsida skulle man kunna ha statistik över alla användares variationer.
 • Kanske en möjlighet att följa andra användares recept och variationer och se även dem markerade i sökresultat och receptet.
 • Kanske inte en ren kompislista dock, det finns andra sätt att ha det.
Tidsåtgång: 2 timmar


Snabbintervjuer vid prototypdesignandet
Några meningsskiljaktigheter rådde under själva utformandet av pappersprototypen om hur vissa delar av interaktionen skulle gå till, t.ex. om man skulle trycka in knappen eller bara dra mobilen över streckkoden vid skanningen. För att få lite vägledning och inte fastna i diskussionen snabbintervjuades tre personer som satt i närheten. Två satt tillsammans och fick samma genomgång medan den tredje fick en egen. De fick en kort förklaring till vad applikationen var tänkt att användas till och sedan använda samt förklara hur det gjorde vad de ville skulle hända när de gjorde det. Resultatet blev att två av tre ville trycka på knappen medan en tyckte att att aktivera applikationen var nog för att bekräfta att man ville skanna en vara och man behövde därför inte "fota" den utan bara dra mobilen över. De två som vill trycka in en knapp ville använda mobilen som en vanlig streckkodsskanner och förväntade sig att det satt en läsare på toppen av telefonen. Samtliga ville att träfflistan på recept skulle dyka upp direkt så det mellansteg som först designats i prototypen innan receptlistan dök upp togs bort direkt. En av testarna sa att det var ett absolut måste att man fick se en bild till varje recept, annars kändes det inte bra.

Tidsåtgång för prototypframställning: 5 timmar Johanna, Joel
6 timmar Johan F, Johan M.

Om

Min profilbild

RSS 2.0