Jämförelse ICA MAXI:s självskanning

Som jämförelse till vårt system kan man antingen välja att sikta in sig på själva receptsökningen eller skanningsdelen. För att få lite spridning på jämförelserna i gruppen valde jag skanningen, även om den inte i lika hög grad överensstämmer med vårt system som man kan tycka att t.ex. en receptdatabas som man når via internet i mobilen gör.

 

För att kunna använda självskanning måste man först anmäla sig till självskanningstjänsten samt inneha ett ICA-kort. När det väl är gjort drar man sitt ICA-kort i en läsare som sitter på väggen bland alla skannrar. En lampa blinkar vid den skanner som är aktiverad som ens egen samt en välkomsttext där ens namn är utskrivet presenteras under de första sekunderna. Därefter är det bara att börja skanna.

 

Man skannar en vara genom att trycka på en knapp på skanner och därefter läsa av varornas streckkoder med hjälp av den. Varans namn och pris visas då på displayen. Skannar man fler varor av samma sort, t.ex. 4 paket standardmjölk, visas även antalet skannade varor.  Totalsumman av allt man har handlat (utan hänsyn till eventuella rabatter) visas längst ner på displayen. Med pilknappar kan man bläddra mellan de varor man skannat in. En minusknapp finns också. Den används när man vill ta bort en vara från listan. Man trycker in knappen och skannar sedan den vara man vill ta bort.

 

Frukt och grönsaker vägs först och vågen skriver ut en streckkod som man får skanna av. De frukter och dylikt som har styckpris men inte själva är märkta med streckkod har den istället placerad i lådan där de ligger. Alla streckkoder man skriver ut måste tas med till kassan om det blir avstämning.

 

För att betala sina varor går man till en självskanningskassa där man lämnar in skannern och drar sitt ICA-kort. Informationen från skannern matas då in i kassadatorn och slutresultatet blir detsamma som om man hade dragit alla varor en och en genom en traditionell kassa. Om det inte blir avstämning är det bara att betala som vanligt och sedan gå därifrån.

 

Avstämning innebär att man måste packa upp alla varor igen och köra dem genom kassan på traditionellt vis. Det fungerar som kontroll för att se om alla varor har skannats in. Avstämningen styrs av slumpen och kan inte påverkas av personalen, men när man precis har börjat med självskanning sker kontrollerna lite oftare. Beroende på hur ofta man sedan har skillnader i informationen från skannern jämfört med vad kontrollen visar, vare sig man har skannat för få eller för många varor (tro mig, det kan hända), så får man avstämning olika ofta. Har man många fel vid kontrollerna kommer man alltså att få avstämning oftare än om det har visat sig att man har skannat exakt rätt.


Värdering

Nedan följer en värdering av självskanningssystemet utifrån mina egna tankar om det samt utifrån kommentarer som folk har skrivit i forum på internet. Kommentarerna är både positiva och negativa och vissa av dem motsäger varandra. Jag tycker dock att de speglar bra vilka (olika) uppfattningar som egentligen råder kring självskanningen.


Instrumentella/praktiska

+ Man ser hur mycket man handlat för.

- Rabatter dras inte av i totalpriset som visas i skannern utan först i kassan.

- Man måste ha varan man vill ta bort ur listan tillgänglig. Kan vara ett problem om man har busiga barn som skannar lite här och där och man sen inte vet var de felskannade varorna är.

- Det tar lika lång/längre tid att packa varorna i affären som att lägga upp dem på bandet i en traditionell kassa. (kommentar på forum)

+ Man slipper stå med frysvaror i långa köer. Man slipper långa köer överhuvudtaget.

- Vid avstämning tar det längre tid totalt än vad det skulle gjort om man bara plockat i vagnen och sen gått till en traditionell kassa.

 

Sociala/kommunikativa

- Mycket pipande från skannrarna kan störa andra människor.

- Man har inte samma tid på sig att umgås med kassören.

- Personalen i självskanningskassorna får inte lika mycket kontakt med kunderna som vanligt. Dessutom blir det mycket ett upprepande av samma fraser på kort tid eftersom varje kund inte tar så lång tid i anspråk.


Estetiskt

+ Få knappar att hålla reda på.

+ Förståelsen för att det är streckkoderna man ska skanna finns redan eftersom man sett det i de traditionella kassorna.

- Om skannern slutar funka mitt i är det inte säkert att informationen går att hämta och överföra till en ny skanner.

+ Man slipper köa, något som annars gör folk stressade och irriterade.


Konstruktionsmässiga

Kräver teknik som kan överföra informationen från en specifik skanner till vilken självskanningskassa som helst.

Systemet måste vara robust för att inte kraschar ska skapa merarbete hos personalen (och frustration hos kunderna).

Personalen måste utbildas i systemet för att kunna hantera fel.


Etiskt

- Om skannern slutar fungera eller man får en avstämning måste man interagera mer med personalen. Eftersom båda tillfällena anses som frustrerande (utan skannern fungerar inte skanningen och vid en avstämning så har allt det man förberett i affären varit i onödan) kan det bli så att kontakt med personalen uppfattas som något negativt.

- Folk som vill prata med kassören har inte lika lång tid på sig att göra det och om man tar längre tid på sig för det blir folk som väntar bakom irriterade.

+ Folk som ogillar långa köer slipper detta och kan känna sig mer avslappnade.


Jämförelse med vår produkt

Den största skillnaden mellan de båda systemen är att själva skannandet i självskanningen är en del av en större helhet där skannandet mest är ett delmål för att kunna gå igenom betalningsmomentet snabbare medan huvudsyftet med skanningen i vårt fall är att få fram information om hur man kan använda en viss vara.


Instrumentella/praktiska

Eftersom målen med de båda systemen är väldigt olika, självskanningen för att få en smidigare betalning och Trendskannern för att få recepttips, går egentligen inget av de instrumentella/praktiska aspekterna att applicera på vårt system.

 

Sättet på vilket systemen liknar varandra är att man när man skannar streckkoden får upp information om en vara. Informationen man får fram vid självskanningen är dock namn på varan, pris och antal, medan man i vårt system får fram trendiga recept i vilken varan ingår.

 

- Det tar längre tid att handla (om man utgår ifrån en relativt täckande lista) om man ska kolla upp recept för många av varorna man hittar.

+ Det tar kortare tid att handla om man inte har en lista utan ska komma på i butiken vad man ska laga.

+ Sorterar man sin färdiga inköpslista efter hur saker ligger i butiken kan man handla effektivare.

+ Förberedelserna inför turen till affären blir smidigare om man skannar av recept och inköpslistor direkt från tidningar eller receptsidor redan hemma.

- Kan eventuellt komma att ”tävla” med självskanningen. Om man vill skanna många varor för att få inspiration så kan det blir meckigt med att dessutom skanna in dem med självskannern sen. Blir lätt att man glömmer bort det när det är samma sak – skanning – som ska göras två gånger för samma vara.


Utvecklingsmöjligheter: Man skulle kunna ha en funktion i inköpslistan som visade hur mycket varorna som låg i den skulle kosta att köpa. Finns dock en risk för att det blir för mycket och onödig information.


Sociala/kommunikativa

+ Kameraliknande ljud stör mindre än självskannrarnas pipande.

+ Ger inte samma negativa konsekvenser för kommunikationen mellan personal och kunder som självskanningen eftersom användningen endast involverar en person.


Estetiskt

+ Vårt system är inte beroende av om man föredrar självskanning eller traditionella kassor.

- Behöver vid vissa tillfällen två händer för att manövrera mobilen. Vid självskanningen räcker det med en. (Så länge golvet inte lutar så mycket att vagnen rullar iväg är det inte ett så allvarligt problem. Folk måste ju använda båda händerna för att bocka av inköpslistor vanligtvis.)

+ Förståelsen för att det är streckkoderna man ska skanna finns redan eftersom man sett det när man handlat förut och eventuellt använt självskanning.

+/- Om mobilen slutar fungera mitt i allt så vet man vad man har för varor med sig, men inte vilka varor man skulle köpa (om man använder inköpslistan).


Konstruktionsmässiga

+ Fungerar smidigast med en kameramobil som folk redan har.

+ Butiken behöver inte köpa in dyr utrustning.

+ Behövs ingen utbildning av personalen eftersom vårt system inte rör dem på samma direkta sätt som självskanningen.


Etiskt

Ökar merförsäljningen för affären vilket är bra för dem men inte nödvändigtvis bra för kunden som kanske köper mer än vad han/hon behöver. Om man dock använder skannern hemma för att se vad man kan laga av varorna i kylen minskar risken för att man slänger mat i onödan.


Författare: Johanna


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0